Skip to main content

Política de privadesa

L’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privadesa i de protecció de dades. En aquest sentit, ens preocupem per la protecció de la seguretat, la integritat, la veracitat i la confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, clients o proveïdors, i actuem de manera responsable i transparent.

L’objectiu d’aquesta política de privadesa (d’ara endavant, “la Política”) és informar sobre la manera com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal que ens facilitis. Així mateix, hi descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recollides a través del lloc web https://www.escolasalut.sjdhospitalbarcelona.org (d’ara endavant, “el Lloc web”), o per via telefònica, o correu electrònic. Si escau, es detallarà si les dades poden ser utilitzades per tercers.

En aquest apartat et proporcionem una descripció senzilla i clara d’aquesta Política. Et recomanem que llegeixis la nostra Política i que et posis en contacte amb nosaltres si tens qualsevol dubte.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i/o productes.

Abast de la Política de privadesa

Aquesta Política de privadesa s’aplica a les dades proporcionades pels nostres pacients i els seus familiars, usuaris, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris del lloc web https://escolasalut.sjdhospitalbarcelona.org/, candidats a llocs de treball o tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades dels quals siguin necessàries per al desenvolupament de la nostra activitat.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les teves dades és:
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
NIF: R5800645C
Adreça: Passeig de Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 93 253 21 00
Correu electrònic: hospitalbarcelona.info@sjd.es

Com et pots posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona?

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona a l’adreça de correu electrònic: hospitalbarcelona.dpd@sjd.es

Quina informació recopilem?

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona només tracta les dades personals que resultin adequades, pertinents i limitades al correcte compliment de la finalitat en virtut de la qual es van sol·licitar inicialment.
A tall d’exemple, en cas que ens hagis demanat informació, recopilarem les teves dades de contacte, entre d’altres, el nom i cognoms, el telèfon o el correu electrònic. Així mateix, la teva adreça IP, és a dir, el número assignat automàticament al dispositiu electrònic des del qual accedeixis al lloc web, i el teu nom de domini es tractaran amb finalitats estadístiques.

Ara bé, un determinat camp de registre pot requerir altres dades personals o altres categories de dades personals, que incorporaràs directament al formulari corresponent.
Amb quina finalitat tractem les dades?

Les dades que ens facilites es tracten amb les finalitats següents:

 • Atendre les teves sol·licituds d’informació en diferents seccions que tractem al web de l’Escola de Salut. 
 • Enviar-te el nostre butlletí electrònic de notícies o altra informació que t’interessi, sempre que ho hagis acceptat.
 • Donar accés als webinars, jornades, aules i altres espais específics que ofereixi el lloc web.
 • Fer enquestes, estadístiques i anàlisis de qualitat de la plataforma web.
 • Conèixer les teves preferències de navegació en el nostre lloc web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc. Així, l’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona obtindrà estadístiques que, mitjançant el monitoratge del teu número IP, presentaran el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites o el punt d’accés, entre d’altres paràmetres.
 • Gestionar les inscripcions a les diferents activitats organitzades.

Quant de temps conservem les dades?

Les dades que hagi facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre perdurin aquestes relacions amb nosaltres i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quan estarem legitimats per al tractament de les seves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar la informació que ens proporcionis (i) quan aquesta informació sigui necessària per a la tramesa de la informació sol·licitada; (ii) quan sigui necessari per a la gestió del lloc web (i els serveis que hi estan associats), i (iii) quan calgui per al compliment d’obligacions legals imperatives que derivin del Dret de la Unió Europea o dels estats membres.

L’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha d’adoptar les accions necessàries per garantir que les dades personals que reculli, emmagatzemi i tracti es facin servir de manera lícita, lleial i transparent, d’acord amb les obligacions resultants de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha establert tots els mitjans tècnics que té a l’abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que hagis facilitat a través del lloc web.

A qui comuniquem les teves dades?

Les teves dades es comunicaran als estaments oficials públics i entitats privades que, per obligació legal o necessitat operativa, hagin d’accedir-hi als efectes de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària i les altres finalitats abans esmentades.

A part dels casos anteriors, abans de cedir les teves dades personals a una altra entitat privada t’ho comunicarem i et demanarem el consentiment per fer-ho.

Quins drets t’emparen en relació amb el tractament de les teves dades?

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament de les teves dades que fem a l’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. En concret: 

 • Tens dret a accedir a les teves dades personals per conèixer quines estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan –entre d’altres motius– les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona deixarà de tractar les teves dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos que exigeixin el contrari o en virtut de l’exercici d’accions de defensa jurídica.
 • Tindràs dret a la portabilitat, és a dir, que les dades personals que ens hagis facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament sigui possible.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals.

Pots exercir els drets esmentats adreçant un correu electrònic a hospitalbarcelona.dpd@sjd.es.

Respondrem a les teves peticions de seguida que puguem i, com a màxim, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la teva sol·licitud. En determinades circumstàncies aquest termini es pot prorrogar dos (2) mesos més, cas en què t’ho comunicaríem oportunament dins del termini d’un (1) mes des de la recepció de la teva sol·licitud.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creus que no hem satisfet l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent segons el teu lloc de residència. En aquest sentit, pots consultar les diferents autoritats de control al lloc web de la Agencia Española de Protección de Datos.

En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació et preguem que et posis en contacte amb nosaltres per correu electrònic (hospitalbarcelonaescoladesalut@sjd.es) o personalment a la Unitat d’atenció a l’usuari de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, al Passeig de Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, amb la finalitat d’intentar solucionar la discrepància de manera amistosa. 

Tens dret a retirar el consentiment?

Sí, en qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment per al tractament de les teves dades per a una o diverses de les finalitats abans indicades i per a les quals havies prestat el teu consentiment. Pots exercir aquest dret contactant amb el delegat de protecció de dades:

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
NIF: R5800645C
Adreça: Passeig de Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: +34 93 253 21 00
Correu electrònic: hospitalbarcelona.dpd@sjd.es

Es pot modificar aquesta Política de privadesa?

L’Escola de Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per respondre a canvis organitzatius i del sector sanitari. No limitarem els drets que et corresponen d’acord amb aquesta Política de privadesa ni hi farem modificacions substancials sense informar-te’n prèviament. Publicarem totes les modificacions d’aquesta Política de privadesa en aquesta pàgina i, si són significatives, et farem arribar una notificació més destacada (per exemple, t’enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta determinats aspectes i –en casos excepcionals– fins i tot et sol·licitarem novament el consentiment).
 
Darrera actualització: 18/09/23