Skip to main content

II Jornada per a pacients i famílies amb Complex Esclerosi Tuberosa (CET)

ondas-cerebrales

Descripció

Enregistrament de la II Jornada sobre el Complex Esclerosi Tuberosa (CET), una sessió destinada a famílies i cuidadors de pacients amb CET, en la qual s'aborden diversos temes vinculats a aquesta malaltia genètica rara: avenços en el seu diagnòstic, maneig de l'epilèpsia associada al CET, principals complicacions dermatològiques vinculades a aquesta malaltia, així com determinats aspectes relacionats amb el maneig clínic i quirúrgic de possibles patologies tumorals associades.

Públic destinatari

Famílies i cuidadors de pacients amb Complex Esclerosi Tuberosa (CET).

Contingut de la Jornada

Aquesta sessió enregistrada es divideix en les intervencions temàtiques següents:

  • Avanços en el diagnòstic clínic i genètic del CET. A càrrec de Susana Bonorat.
  • Avanços en el maneig de l'epilèpsia associada al CET. A càrrec de Federico Ramos.
  • Complicacions dermatològiques en CET: maneig i opcions de tractament. A càrrec d'Esther Roe.
  • Patologia tumoral associada al CET: maneig mèdic i quirúrgic. A càrrec de Héctor Salvador.

 

Durada

2 hores