Skip to main content

La inducció o provocació del part és un procés realitzat per a iniciar el treball de part.

Aquest procés només es realitza només quan és necessari, ja sigui per condicions maternes o fetals. També és possible que una inducció sigui indicada en una visita en urgències si es diagnostica alguna patologia que ho precisi.

Es disposa de diferents mètodes i fàrmacs per a la inducció del part. L'elecció del mètode concret dependrà bàsicament de les condicions cervicals amb les quals s'inicia la inducció, així com el motiu concret.

Miguel Ángel Garcia Blanco, obstetre de l'Àrea de la Dona de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ens compta en què consisteix la inducció del part i quin mètodes existeixen perquè el naixement del bebè es produeixi de manera segura.