Skip to main content
Nen amb febre dormint

Febre i erupcions a la pell. Què hem de saber?

Nen amb febre dormint

La tardor ja és aquí i, amb ella, l'inici de l'època dels virus respiratoris, responsables de la majoria de casos d'erupcions amb febre en nens.

Les erupcions a la pell, conegudes en medicina com exantemes, poden tenir múltiples causes. Malgrat tot, en nens la majoria d'elles són produïdes per infeccions víriques, motiu pel qual l'erupció s'acompanya de febre (erupció febril) i generen major preocupació en els seus pares.

Tipus d'erupcions febrils

Les erupcions febrils poden ser de molts tipus i manifestar-se amb diferents classes de lesions.

Entre elles, les més freqüents són: màcules (taques planes), pàpules (lesions sòlides, amb relleu), vesícules o butllofes (lesions amb contingut líquid), petèquies o equimosis (petits "vessaments" de sang en forma de punts o taques en la pell) o faves. En altres casos, tota la pell adquireix una coloració rogenca, més o menys intensa, en aquest cas es denomina eritrodèrmia. Hi ha altres tipus de lesions menys freqüents.

Com es diagnostica la causa d'una erupció febril?

No hi ha un tipus de lesió que sigui específica d'una única malaltia. Per això, el diagnòstic que realitza el metge es basa no només en el tipus de lesions sinó també en:

  • L'edat del pacient. Hi ha algunes erupcions típiques d'alguns rangs d'edat i altres que són rares en altres edats, la qual cosa pot orientar el diagnòstic. L'escarlatina, per exemple, és una infecció típica de nens en edat escolar i rara en menors de tres anys.
  • Els antecedents del nen, ja que algunes malalties cròniques i alguns tractaments farmacològics, sobretot antibiòtics, administrats en nens amb febre poden produir erupcions cutànies.
  • L'estat de vacunació del nen, ja que algunes malalties infeccioses exantemàtiques són prevenibles mitjançant la vacunació (xarampió, rubèola o varicel·la).
  • La seva distribució pel cos. Algunes erupcions afecten més intensament a zones concretes del cos. En el cas de la malaltia boca-mà-peu, com el seu nom indica, les lesions es distribueixen principalment en aquestes tres zones.
  • La seva evolució amb el pas del temps. En molts casos l'aspecte de les lesions i la seva distribució pel cos canvien amb el pas de les hores o dels dies. La varicel·la, per exemple, sol aparèixer inicialment com petits granets a la cara i cuir cabellut, que posteriorment es converteixen en vesícules (petites butllofes) i apareixen per la resta del cos.
  • El tipus de símptomes que produeix l'erupció en el nen: picor, dolor o cap dels dos (asimptomàtica). La varicel·la o la urticària, per exemple, produeixen típicament picor, mentre que l'escarlatina o el megaloeritema solen ser asimptomàtics.
  • La resta de manifestacions que acompanyen l'erupció: el grau de febre o la presència de manifestacions que orienten sobre l'origen de la infecció, com ara quadre catarral (augment de mucositat nasal, tos) o gastrointestinal (vòmits, diarrea).
  • Altres troballes en l'exploració física del nen, d'on es pot deduir l'origen de la infecció. En la majoria dels casos es produeixen per infeccions respiratòries. 

Quines són els signes d'alarma? 

En primer lloc, qualsevol dels signes d'alarma en un nen amb febre: edat inferior a tres mesos, mal de cap intens que no millora en baixar la temperatura, vòmits freqüents, dificultat respiratòria, convulsions, decaïment o irritabilitat.

Si les lesions de la pell no desapareixen en pressionar amb el dit. En aquest cas es pot tractar d'petèquies. Si bé en la majoria de casos les petèquies apareixen en malalties infeccioses banals o són conseqüència de tos intensa o vòmits repetits, si l'erupció és molt extensa o si les lesions van augmentant de grandària és aconsellable la valoració urgent del nen.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  07/10/2015 Última modificació:  17/07/2023