Skip to main content

Preguntes i respostes sobre el virus del papil·loma humà (VPH)

Imatge 3D del virus del papil·loma humà (*VPH)

El Virus del Papil·loma Humà (VPH) és un virus que afecta principalment l'àrea genital. Es divideix en VPH de "baix risc oncogénico" (causa berrugues) i VPH de "alt risc oncogénico" (pot portar al càncer). La infecció és comuna però s'elimina en la majoria dels casos. Pot detectar-se mitjançant proves ginecològiques. La prevenció inclou la vacuna i el cribratge. Les lesions premalignes es tracten mitjançant conización cervical o altres mètodes. Mantenir un estil de vida saludable i evitar el tabac i tenir relacions sexuals segures ajuda a eliminar el VPH.

Tipus de Virus del Papil·loma Humà (VPH) i els seus riscos associats

Què és el virus del papil·loma humà (VPH)? El Virus del Papil·loma Humà (VPH) és un virus que afecta fonamentalment l'àrea genital tant d'homes com de dones. Hi ha dos grans grups de VPH segons el tipus de lesions que poden desenvolupar: VPH de "baix risc oncogènic" (VPH-BR): Aquest grup de virus pot provocar lesions visibles en forma de berruga (condiloma) que es transmeten pel contacte genital i no estan relacionades amb el càncer. VPH d’ "alt risc oncogènic" (VPH-AR): Són un grup de virus que provoca canvis en les cèl·lules o lesions premalignes ja que potencialment poden donar lloc a un càncer, tot i que aquesta situació és molt poc freqüent.

Es transmet principalment mitjançant les relacions sexuals i la seva infecció és molt freqüent: aproximadament 8 de cada 10 dones (i una proporció similar d'homes) tindran una infecció pel VPH en algun moment de la seva vida, però la gran majoria la s'eliminaran (aproximadament el 80-90%) sense tenir cap conseqüència. En un petit percentatge de casos el virus pot persistir (no eliminar) durant un llarg període de temps.

En aquests casos, els VPH-AR poden produir canvis en les cèl·lules a les quals infecta (lesions premalignes) que en algunes ocasions poden donar origen a un càncer. Les lesions premalignes es poden observar en les cèl·lules del coll de l'úter (a aquestes lesions les anomenem CIN), a la vagina (VaIN), a la vulva (VIN), al perianus (Pain), a l'anus (AIN) i al penis (PIN). El VPH també pot provocar lesions a l'orofaringe (àrea de la boca i la gola).

Detecció i tipus de lesions premalignes causades pel VPH en el coll de l'úter

Atès que la regió anatòmica que s'afecta amb més freqüència pel VPH és el de el coll de l'úter (també anomenat cèrvix), en aquest article parlarem més específicament d'aquesta zona. Com es detecta el VPH? La infecció no dona cap simptomatologia, ni fluxe augmentat, ni mala olor ni picors.

Es detecta en el contexte d’una revisió ginecològica on es realitza una presa per estudiar les cèl·lules del coll de l’úter. Què produeix el virus del papil·loma d’alt risc (VPH-AR)? La majoria de les lesions premalignes son molt lentes, poden trigar mesos o anys en produir-se i la majoria regressen sense necessitat de tractament.

Hi ha 3 tipus de lesions en funció del grau d’alteració que provoca en les cél.lules: LSIL / CIN1: Són alteracions molt lleus, no es consideren lesions premalignes i la gran majoria (el 80-90%) desapareixen soles sense necessitat de fer cap tractament.

Habitualment es realitzen controls, amb la periodicitat que indiqui el metge de referència, per anar controlant la seva evolució. HSIL / CIN2: Són alteracions moderades. Tot i que un percentatge important d'aquestes lesions s'eliminen ( especialment en dones joves) sense necessitat de fer tractament, en general, es tracten.

Prevenció del càncer de coll uterí mitjançant la vacuna contra el VPH

En casos excepcionals es pot fer un seguiment a l'espera que la lesió desaparegui sola; si no és així, cal tractar-les HSIL / CIN3: Són lesions premalignes que tenen més risc de progressar amb el temps a un càncer. Al voltant del 20% d'aquestes lesions es poden eliminar soles.

No obstant això, gaire be sempre es tracten pel risc de progressió a càncer. Com es pot prevenir el càncer de coll d’úter? Pràcticament tots els càncers de coll d'úter són produïts pel VPH, pel que la millor manera d'evitar el càncer de coll d'úter és mitjançant la vacuna enfront de VPH.

La vacuna permet crear defenses (anticossos) contra el VPH de manera que prevé la infecció en cas de contactar amb el virus: els anticossos induïts per la vacuna impedeixen que el virus entri a les cèl·lules i les s'infecti. La vacuna enfront del VPH posseeix molt pocs efectes secundaris i, la majoria, molt lleus (com dolor al braç o mal de cap). Aquesta vacuna es la poden posar tant homes com dones i no hi ha un límit d'edat, encara que és millor abans de tenir la primera relació sexual.

Fins ara, el calendari de vacunacions de Catalunya només recomanava la vacunació contra el VPH en noies als 11-12 anys i en persones amb condicions de risc. La vacunació en noies va començar a implementar-se el curs 2007-08 i va provocar la disminució de més del 60% de la incidència de les berrugues anogenitals en noies d’entre16 i 19 anys, una dècada després.

Prevenció del càncer cervical: Vacunació en homes i cribratge en dones

Aquesta vacunació ha donat protecció indirecta en nois i homes, amb la reducció d’un 4-6% de les berrugues genitals. A partir d’aquest nou curs escolar 2022-2023 s’inclourà també als nois de 11 a 12 anys. El Departament de Salut, pioner en l’Estat espanyol, ha engegat aquesta mesura amb la voluntat de garantir la protecció enfront de la infecció del VPH tant en nois com en noies i, per tant, l’equitat independentment del sexe.

Una altra forma d'evitar que es produeixi el càncer de coll d'úter és realitzar una anàlisi d'una mostra del coll de l'úter a totes les dones sanes a partir de certa edat (cribratge). Amb el cribratge s'intenta diagnosticar una malaltia en dones que no tenen símptomes (en fase molt inicial) o bé abans que aparegui (en fase de lesió premaligna). Habitualment el cribratge es fa amb la citologia o amb una prova per a detectar la in-fecció pel VPH.

En les pacients que tenen alterades les proves de cribratge (citologia i/o determinació de VPH) s'ha de fer un control específic que variarà en funció de les alteracions que s'observen en les proves.

Habitualment es fa una colposcòpia (visió augmentada del coll de l’úter), i davant la sospita de lesió es poden prendre biòpsies. Actualment a l’Estat espanyol es comença el cribratge als 25 anys mitjançant citologia cada 3 anys i, a partir dels 30 anys i fins als 65 anys es pot seguir fent citologia cada 3 anys o bé determinar el VPH cada 5 anys.

Tractaments i prevenció de les lesions produïdes pel VPH

Davant de la presencia de símptomes com sagnats en les relacions sexuals, s’ha de consultar al metge, independentment de l'edat i de quan va ser l'últim control. Com es tracten les lesions produïdes pel VPH? El virus no te un tractament específic, però sí que hi ha tractaments per a les lesions que produeix i, així, evitar que aquestes lesions progressin.

També hi ha alguns tractaments que ajuden a les nostres defenses a eliminar el VPH. Entre els diferents tractaments de les lesions premalignes del coll de l'úter el principal és la conització cervical. Es tracta d'una intervenció quirúrgica que consisteix a extirpar la zona del coll de l'úter que conté la lesió.

Aquesta intervenció pot realitzar-se amb anestèsia local o amb general, és poc agressiva, gairebé sense dolor en el postoperatori i molt conservadora (permet que el coll de l'úter mantingui la seva funció i per tant no altera la capacitat reproductiva). Hi ha altres tractaments, que s'usen més freqüentment en altres àrees afectades pel VPH (vagina, vulva, perianus i anus).

Aquests tractaments consisteixen en destruir la lesió mitjançant làser, mitjançant congelació (crioteràpia), mitjançant calor (electrocoagulació) amb substàncies químiques (àcid tricloroacètic), o amb un altre tipus de cremes que activen la immunitat enfront de VPH i que la pacient pot aplicar sobre la lesió (imiquimod). Tots aquests tractaments són capaços de facilitar l'eliminació de les lesions premalignes i freqüentment també de la infecció persistent pel VPH.

Què pot ajudar a eliminar el VPH? El VPH s'elimina gràcies a les nostres defenses pel que és molt important tenir una vida sana amb una dieta equilibrada i exercici físic. No fumar i l'ús adequat del preservatiu han demostrat ser útils per a l'eliminació de VPH.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  29/06/2022 Última modificació:  08/01/2024
papil·loma
salvador-alarcon-cristina
Cristina Salvador Alarcón
Veure més

Ginecòloga. Especialitzada en: Endocrinologia, reproducció i adolescència

 

Medicina Maternofetal i Obstetrícia