Skip to main content

Riscos de l'ús de vapejadors a l'adolescència: què han de saber les famílies?

chica-cigarrillo-electronico

Quan ens referim a les cigarretes electròniques, també conegudes com a dispositius susceptibles d'alliberament de nicotina (DSLN), parlem d'un sistema electrònic de subministrament de nicotina que té un cartutx que conté un líquid, i altres ingredients com el propilenglicol, glicerina, saboritzants, entre altres compostos químics, també un atomitzador (càmera de vaporització amb un element calefactor) i una bateria.

Introducció

S'utilitzen activant l'atomitzador, ja sigui inhalant o prement un botó depenent de les característiques del dispositiu; la bateria escalfa un líquid per crear un vapor o aerosol. L'usuari inhala aquest vapor de manera similar a com inhalaria el fum d'una cigarreta normal de tabac; a aquest procés el coneixem com a “vapejar”.

Aquests dispositius es troben al mercat des del 2003 a la Xina i des del 2006 als Estats Units i Europa. Les dades a Espanya, segons l'enquesta ESTUDES 2018-2019, indiquen que pràcticament la meitat dels estudiants entre 14 a 18 anys ha utilitzat alguna vegada una cigarreta electrònica; en nois la màxima prevalença es dona als 16 anys (57 %), i en noies als 18 anys (47,7 %).

Tot i que inicialment es va utilitzar com una estratègia per reduir el consum de tabac, aquests darrers anys, i en base als diferents estudis, s'han donat a conèixer els riscos que comporten i que anteriorment es desconeixien.

El que és preocupant és que s'ha experimentat un augment exponencial del consum d'aquests, en joves, que s'inicien com a fumadors, ja sigui per pressió de grup, per provar, pel màrqueting, pels saboritzants; i això reflectiria la baixa percepció que tenen dels riscos, de manera que és important conèixer-los i monitoritzar l'ús d'aquests dispositius en aquest grup d'edat.

Riscos de les cigarretes electròniques

Els compostos de les cigarretes electròniques, quan són inhalades, com el propilenglicol i glicerina, generaran irritació de les vies respiratòries, empitjorant malalties com l'asma, fibrosi quística i MPOC. Aquests compostos poden formar materials orgànics mutagènics i cancerígens.

Encara que les cigarretes electròniques contenen menys nicotina que les normals, no vol dir que siguin innocus, poden generar dependència. Els efectes de la nicotina líquida tenen riscos a nivell cardíac com arítmies, angines, infarts, i s'ha reportat càncer hepàtic en un estudi amb ratolins exposats.

Els saboritzants fan aquest producte més atractiu al consumidor, però també tenen efectes nocius en les vies respiratòries; es va trobar que els que tenien gust de cirera contenen benzaldehid, un compost que s'ha associat amb irritació respiratòria. Es coneix que hi ha els mateixos riscos en l'exposició passiva, encara que aquesta és menor en les persones sotmeses al fum ambiental dels productes tradicionals.

El 2019, als Estats Units, es va reportar un brot d'alteracions pulmonars, EVALI (Lesions pulmonars associades al vapeig), sent una malaltia respiratòria aguda o subaguda que pot ser greu i potencialment mortal, se'n van reportar 2.688 afectats i 68 morts. El Centre de Control i Prevenció de Malalties als EUA (CDC) va deixar de recopilar dades al febrer de 2020. Es van trobar restes de vitamina E (acetat de tocoferol) en una gran majoria de les mostres. Aquest compost es pot utilitzar en els líquids de recàrrega com a ingredient o com a espessidor, especialment en els líquids que contenen olis de tetrahidrocannabinol (THC).

Se sap que continuen els estudis per valorar que altres additius desconeguts puguin ser responsables d'aquesta malaltia reportada. Després de conèixer aquesta patologia, la CDC recomanen evitar les cigarretes electròniques o productes de vapeig que continguin THC i evitar totes les cigarretes electròniques o productes de vapeig per part de joves, adults joves, dones embarassades, i adults que actualment no usen productes de tabac.

Eficàcia per deixar de fumar

Realment no es té evidència científica per dir que les cigarretes electròniques ajuden a disminuir o acabar amb el consum de tabac. El que se sap és que pot ser una porta d'entrada, especialment en els joves.

Estratègies per reduir els riscos

Les estratègies han variat segons cada país; les diferents entitats s'han pronunciat. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va indicar que s'ha de restringir la publicitat de les cigarretes electròniques, principalment en xarxes socials i oferir informació completa. Es va prohibir la venda de cigarretes en què el consumidor pugui controlar les característiques del dispositiu i dels ingredients, així com l'addició de substàncies actives com el cànnabis i el tetrahidrocannabinol (en llocs on són legals).

​La FDA prohibeix la venda a menors de 21 anys, les vendes en màquines expenedores i la distribució de mostres gratuïtes, a més de l'ús de saboritzants per a desincentivar el seu consum per part de joves. La legislació europea ha prohibit l'ús de vitamines com a ingredients.

És important fer més estudis per valorar els efectes a llarg termini dels dispositius electrònics, però atesa la preocupació que aquests generen en els joves, que són el grup més vulnerable, es proposen les següents mesures:

  • Regular la prohibició del consum i del màrqueting i publicitat de les cigarretes electròniques
  • Regular el comerç i els punts de venda de DSLN i envasos de càrrega.
  • Augmentar els preus.
  • El paper primordial de l'equip d'atenció primària, s'hauria d'enfocar a tractar de prevenir l'inici i promoure l'abandonament en els usuaris, explicant-los els riscos a adolescents i pares, realitzar programes educatius de prevenció a l'escola i realitzar campanyes informatives adreçades als pares.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  09/08/2023 Última modificació:  09/08/2023
Avatar de SJD
Tania Cecilia Cueva Quiroz
Veure més

Pneumòloga pediàtrica

Servei de Pneumologia Pediàtrica
Vaping and e-cigarettes - UpToDate [Internet]. [citado 20 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/vaping-and-e-cigarettes?search=Vapeo%2... INFORME SOBRE LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS: SITUACIÓN ACTUAL, EVIDENCIA DISPONIBLE Y REGULACIÓN 2022 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA. Canistro D, Vivarelli F, Cirillo S, Marquillas CB, Buschini A, Lazzaretti M, et al. E-cigarettes induce toxicological effects that can raise the cancer risk. Sci Rep. 1 de diciembre de 2017;7(1). Blount BC, Karwowski MP, Shields PG, Morel-Espinosa M, Valentin-Blasini L, Gardner M, et al. Vitamin E Acetate in Bronchoalveolar-Lavage Fluid Associated with EVALI. New England Journal of Medicine. 20 de febrero de 2020;382(8):697-705. E-cigarette or vaping product use-associated lung injury (EVALI) - UpToDate [Internet]. [citado 20 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.uptodate.com/contents/e-cigarette-or-vaping-product-use-asso...(EVALI)&source=search_result&selectedTitle=1~19&usage_type=default&display_rank=1