Skip to main content
Adolescente fumando

El consum de tabac creix entre els adolescents

Adolescente fumando

El percentatge d'adolescents entre 14 i 18 anys que fuma tabac diàriament va augmentar el 2018, trencant amb la línia descendent dels últims temps.  

Aquesta dada, coneguda a partir de l'enquesta sobre Consum de Drogues en l'Educació Secundària a Espanya, que va ser presentada pel Ministeri de salut, demostra que la xifra de consum ha augmentat del 8,8% en el 2016 a un 9,8% l'any passat. Això evidencia un canvi de tendència ja que aquest és el primer augment des del 2012. Entre els anys 2004 i 2014 es va apreciar un descens considerable (del 21’5% al 8’9%) i a partir del 2014 es va produir un estancament.

Les dades de l'enquesta

L'enquesta, duta a terme en més de 38.000 estudiants en 917 centres públics o privats, permet dibuixar una radiografia de l'ús de drogues entre els joves. L'alcohol (75,9%), seguit del tabac (35%) i el cànnabis (27,5%), va ser el més consumit durant els últims dotze mesos. 

L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida entre els estudiants d’ensenyances secundaries de 14 a 18 anys. La segona droga de major prevalença entre els estudiants és el tabac. El 41,3% ha fumat tabac algun cop a la vida, el 35% en l’últim any i el 26,7% en els 30 dies previs a la realització de l’enquesta. Aproximadament una tercera part dels joves que han fumat en l’últim mes ho ha fet de forma diària.  

Els experts consultats alerten que el tabaquisme persisteix entre els adolescents. Especialment si al tabac tradicional s'afegeix el consum de noves formes d'ús, com és el consum d’e-cigarrets. Fa tres anys, un de cada cinc adolescents va reconèixer haver consumit e-cigarrets, mentre que l'any passat va ser gairebé la meitat.

El perill dels e-cigarrets

"El vapeig és la porta d’entrada a l'ús regular del tabac", explica Lucía Goreto, metgessa de família i delegada de la Comissió de prevenció i tractament del tabaquisme a les Illes Balears. I no només parla dels adolescents que abandonen l'e-cigarret pel tabac tradicional, sinó dels que simultaniegen els dos consums. També és el punt de partida que pot portar-los al consum de drogues com el cànnabis.  

El 5,4% dels enquestats que va informar de prendre aquesta substància en l'últim mes, va explicar haver-ho fet a través d'e-cigarrets (en el 2016 van ser 1,8%). "Hi ha noves formes de consum, com les caximbes (el 47,4% van dir que havien consumit tabac a través de caximbes)", continua. 

La indústria del tabac avança. Hi ha una mica de relaxació des que la Llei 2010 va sortir: aquestes noves formes es permeten en llocs on està prohibit fumar i, mentre la publicitat del tabac està prohibida, no ho està la d'aquests aparells, que es poden veure fins i tot a les marquesines d'autobús. 

A més, el vapeig s’ha venut com un tabac innocu quan no ho és. Actualment es coneixen alguns dels efectes més negatius com són les morts (EEUU), però hi ha un altre problema de fons que són les substàncies que es dipositen als pulmons i que aquest no és capaç de fer desaparèixer, provocant malalties cròniques. 

Com afecta el consum del tabac als adolescents?

Sabem que l'inici de l'ús de cigarrets és als 14,1 anys. Poc més de mig any després d'aquest primer cigar, es consolida el consum diari, que de mitjana s'estableix als 14,7 anys. Això és, malgrat el fet que gairebé el 94% dels enquestats consideren que fumar un paquet de tabac al dia comporta greus riscos per a la salut.

Els experts recorden sobre els perills d’iniciar-se en el consum de tabac a una edat tan jove, el pulmó dels quals encara no s’ha acabat de formar, encara està en fase de creixement  i la seva capacitat pulmonar encara no és del 100%. Aleshores, quan més endavant apareixen els problemes, els joves que han començat a fumar  a una edat primerenca ja parteixen d’una capacitat pulmonar per sota del 100% i és probable que pateixin més dificultats per portar una vida normal.

Com podem aturar aquest creixement?

Els experts emfatitzen la necessitat d'implementar noves mesures. Rodrigo Córdoba, del Comitè Nacional per a la prevenció del tabac afirma que és necessari "pujar els preus del tabac, perquè una caixa pot costar cinc euros aquí i deu euros a França. Però també cal augmentar la fiscalitat, la campanya o el disseny d'un embalatge genèric "per revertir el canvi de tendència”.

Diversos experts i campanyes coincideixen: cal fer campanyes específiques en els centres educatius i explicar als adolescents amb claredat quines són les conseqüències de fumar i com funcionen les empreses tabaqueres.

Accés a les fonts de consulta:

El consumo de tabaco se perpetúa entre los adolescentes. El País.

Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) 1994-2018. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  20/02/2020 Última modificació:  17/07/2023