Skip to main content

Desproveïment a les farmàcies: per què es produeix la manca de medicaments?

farmacia-medicamentos-venta

El desproveïment de medicaments, com la amoxicilina, afecta al sistema de salut. La AEMPS ha pres mesures per a assegurar tractaments, permetent substitucions i recordant l'ús adequat d'antibiòtics.

Situació actual

El desproveïment de medicaments és una situació que ha anat augmentant en els darrers anys. Com a conseqüència, repercuteix negativament en el sistema sanitari, especialment quan no hi ha una alternativa terapèutica o es tracta de medicaments no substituïbles. Actualment afecta a medicaments com el primperan®, per als vòmits; orfidal®, un hipnòtic; i recentment a antibiòtics en suspensió oral pediàtrica com l'amoxicil·lina i amoxicil·lina/clavulànic.

Per què es produeix la manca de medicaments?

Les causes del desproveïment són diverses. Ja sigui per manca d'abastament en les primeres matèries necessàries per a la producció del medicament, o per problemes de qualitat/seguretat amb algun dels components (o amb el producte final), o per problemes relacionats amb l'etiquetatge, el prospecte, l'envàs o amb la distribució.

En el cas concret de l'amoxicil·lina, els laboratoris han experimentat retards en la posada en marxa de nous lots, cosa que ha originat l'actual problema de subministrament. Aquests retards s'han anat solucionant i s'està accelerant la producció, però aquests esforços encara resulten insuficients per fer front a la gran demanda pendent, per la qual cosa es preveu que la situació es normalitzi el març del 2023.

Què fer llavors per garantir els tractaments als pacients davant d'aquesta situació?

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) és l'organisme encarregat de prendre les mesures necessàries perquè, quan es produeixen aquestes tensions en la cadena de subministrament, cap pacient en vegi interromput el tractament.

Com que avui la distribució de la suspensió oral d'amoxicil·lina continua sent força limitada i tenint en compte que la disponibilitat de medicaments amb amoxicil·lina en comprimits o en sobres no pateix aquests problemes, l'AEMPS ha habilitat amb la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia del Ministeri de Sanitat un procediment perquè, en cas de necessitat, per absència del medicament prescrit, el professional farmacèutic pugui substituir la dispensació d'una suspensió oral d'amoxicil·lina 250 mg en flascó per:

  • Amoxicil·lina 250 mg en pols per a suspensió oral en sobres.
  • En els pacients en què la dosi diària es pugui aconseguir amb 250 mg per presa, podran substituir-lo també per les presentacions d'amoxicil·lina 500 mg en comprimits, que es poden fraccionar.
  • La suspensió oral s'haurà de reservar per a aquells pacients que requereixin dosis que no es puguin obtenir amb el fraccionament de comprimits de 500 mg, com a pacients menors de sis mesos.

És important recordar que l'amoxicil·lina, com la resta d'antibiòtics, només resulten eficaços per a infeccions bacterianes, i en cap cas no s'han d'utilitzar per a infeccions víriques ja que, a més de resultar inútils, afavoreixen l'aparició de resistències.

Davant de qualsevol dubte, és important que consultis amb el teu pediatre o farmacèutic de referència.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  14/07/2023 Última modificació:  09/08/2023
user
Constanza Salazar Valdebenito
Veure més
Farmacèutica. Servei de Farmàcia