Skip to main content
Claus per a una educació contra el racisme

Claus per a una educació contra el racisme

Claus per a una educació contra el racisme

El món és cada vegada més petit i més plural, i això genera que cada vegada visquem entre persones d'altres cultures, religions i procedències. 

Però és això sinònim sempre de comprensió? Què podem fer com a pares perquè els nostres fills escapin d'actituds racistes?

En general, en l'ésser humà, hi ha una tendència a sentir por per alguna cosa nova o diferent. Es tracta d'una reacció instintiva, que no es produeix de la mateixa manera en totes les persones i que en la majoria dels casos és una protecció davant del desconeixement. Així, la primera forma d'evitar les actituds racistes és mostrar als nens la diversitat i la diferència com una cosa natural i enriquidora. 

Cal tenir en compte que en aquest cas el discurs moral (què està bé i què està malament) serà insuficient. Ha d'anar acompanyat d'una reflexió intel·lectual (dins de les possibilitats segons l'edat del teu fill), exposant els motius de per què tots els éssers humans són iguals, i que com a tals hem de conviure amb la fórmula del respecte i la tolerància.

Com aprenen els prejudicis racials els nens?

Des d'una edat primerenca, els nens ja aprenen sobre les diferències i els prejudicis racials de la mà dels seus referents, els seus pares, familiars, professors, etc.

El procés d'aprenentatge dels prejudicis racials no es diferencia molt del procés d'aprenentatge d'un idioma nou. Als sis mesos d'edat, el cervell d'un nadó ja pot reconèixer diferències racials. Entre els 2 i els 4 anys, els nens poden internalitzar prejudicis racials. I als 12 anys, molts nens ja han assentat les seves creences, el que fa després més complicat poder disminuir els prejudicis racials i millorar la seva comprensió cultural.

Educació per a la diversitat

Com a pares podem actuar en diferents aspectes clau perquè els nens s'acostumin a la diversitat i evitar així comentaris o actituds racistes davant de persones d'altres creences, cultures o països. Si aquests factors estan presents en la seva educació, disminuiran molt les reaccions de tipus racista.

  • Sigues un bon exemple. Identifica i corregeix els teus propis comentaris i accions que puguin fomentar prejudicis racials.
    Fomenta l'amistat amb persones d'altres països. La relació amb altres persones és la forma més natural de comprensió de la diferència. Això és aplicable tant si el nen té companys d'altres països a classe com si els pares tenen amistats que afavoreixin aquest intercanvi.
  • Estimula l'aprenentatge d'altres idiomes. A més de ser una eina útil per a l'aprenentatge i enriquidora per a la futura vida professional, una llengua nova aporta una nova forma de veure i comprendre el món.
  • Ensenya la música, els contes, la gastronomia i les tradicions d'altres llocs. D'aquesta manera els petits veuran la diferència com una cosa lúdica i divertida. Des viatjar, o llegir contes, jugar amb apps o aprendre a cuinar receptes d'altres països són bones maneres d'ensenyar altres costums i maneres d'entendre la diversitat.
  • Parla amb els nens sobre el racisme. La comunicació és fonamental per a dues coses: que comprenguin quines actituds poden ser considerades com a racistes o com a estereotips sense justificació. En aquest cas, també és aconsellable moderar el llenguatge, i no emprar paraules despectives per referir-se a persones d'altres cultures o races. Hi ha infinites formes d'estimular una conversa sobre el racisme: el cinema, la televisió, els viatges, o fins i tot consultar junts un mapamundi o un Atles.
És important remarcar que en molts casos els nois trobaran a classe fills d'immigrants, que han arribat per diversos motius, alguns d'ells per necessitat. Comprendre això pot fer que els companys els ajudin en el seu procés d'integració, especialment en el cas dels adolescents. 
 
Segons un estudi impulsat pel Ministeri de Treball i Afers Socials, encara es registren moltes actituds de discriminació a les aules, per part d'alguns joves que fan servir els insults racistes per ofendre companys seus vinguts de fora. 
 
No obstant això, el mateix estudi també conclou que aquestes mateixes actituds cada vegada provoquen més rebuig entre els adolescents que no les adopten. A més, en les conclusions, es va observar que la influència de la família és determinant en l'actitud dels alumnes.
 
Recorda que per crear una cultura inclusiva, tots hem de reconèixer els nostres propis prejudicis racials i reflexionar-hi per poder canviar la nostra actitud sobre aquells que siguin injustos o que puguin causar mal a altres persones.

Accés a les fonts de consulta:

Talking to Children About Racial Bias. Healthy Chidlren. Acadèmia Americana de Pediatria.

Aguado, T. Ballesteros, B. Gil, I. et al. Racismo, adolescencia e inmigración. FETE-UGT i Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 

Cómo educar a tus hijos en la diversidad cultural. Aulaplaneta i Superpadres. 

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  15/05/2014 Última modificació:  17/07/2023