Skip to main content

Quin és el valor de les colònies per als teus fills?

Adolescents de colònies

Les colònies, les convivències, els campaments i les sortides escolars han estat i són una motivació per a infants i joves; pel valor que tenen, pel fet educatiu intrínsec que comporten, per la tradició, l’esforç, la novetat, l’experiència viscuda... i molts altres aspectes que fan de les activitats de lleure una oportunitat única.

Beneficis de les colònies d'estíu

Les sortides de colònies tenen un efecte catalitzador, fan que passin “coses”, sentiments, sensacions i emocions. Aprofitar aquests moments per educar als infants i joves i fer-los créixer com a persones i com a ciutadans és un repte indefugible, que s’hauria de valorar millor.

Les colònies no individualitzen, eviten l’aïllament, eviten la marginació i són activitats inclusives que ens ajuden en la nostra socialització. Les sortides estan pensades per a fer-se en grup, en un espai diferent al quotidià i on la diversitat d’edats i la repartició de tasques ens fan ser protagonistes i actors de cada activitat i de cada minut. Cal passar-ho bé, però cal també escombrar o netejar la taula i fer-se el llit i ser responsable del propi temps.

Una experiència més enllà de l’escola i de cada llar

Des de l’educació infantil fins la secundària, al llarg de tota l’escolarització obligatòria, les colònies ens brinden l’oportunitat perfecta per conèixer nous amics en un entorn ben allunyat del centre d’estudi o de casa. Una cosa tan senzilla com canviar les quatre parets de l’aula o de casa per un entorn natural, canviar els pupitres o el llit propi per la llitera, o la roba de cada dia pel banyador o les botes de caminar, faciliten les bones relacions i reforcen i estrenyen sorprenentment l’enllaç emocional que ens uneix amb els amics i els companys, tot engrandint la confiança que ens uneix.

L’estona de xerrar fins a dormir, les confidències i la diversió a les fosques que acostumen a fer perdre la paciència als monitors i mestres són moments que cohesionen i uneixen el grup com mai. Els més petits mostraran la seva estima, els més grans la seva confiança o fins i tot el seu respecte; i dependrà de cada monitor, mestre o professor aprofitar-ho com cregui més convenient.

El temps de lleure és un moment en que la persona gaudeix de manera especial, per la possibilitat de triar en què invertir-lo i perquè es viu amb menys imposició i amb major predisposició a la participació. Per tant, les probabilitats de que l’aprenentatge sigui eficient són molt més altes.

Les famílies passen per moltes dificultats econòmiques, que impossibiliten que els infants i joves puguin gaudir d’experiències de colònies. Malgrat tot, moltes d’elles fan l’esforç perquè entreveuen el potencial educatiu. Ara més que mai, cal posar els recursos necessaris per facilitar l’accés a les colònies: línies d’ajuts, campanyes de finançament, recerca de recursos, combinades amb la imaginació en el moment de dissenyar, de generar colònies eficients, colònies que ensenyin a viure amb menys.

Les entitats i centres educatius, centres d’esplai, agrupaments, escoles, etc... han tingut present el valor de les sortides de colònies i campaments dels infants i joves des de fa molt temps. En els moments actuals moltes d’aquestes propostes perillen, no pel seu cost, sinó perquè es consideren un “afegit” del qual es pot prescindir. Aquest raonament és lògic si no sabem veure la importància i el valor que tenen les colònies. La societat hauria de vetllar per la seva continuïtat i implementació, perquè les colònies tenen capacitat de filtració entre les persones: acollir els més desfavorits i fer possible accions educatives amb pocs recursos, on l’infant i el jove que han d’esdevenir persones són el principal actiu.

Una oportunitat per a descobrir la geografia

Des que són més petits fins els últims cursos, si van de colònies cada estiu tindran l’oportunitat de conèixer una bona mostra del país on viuen. Amb els més petits és recomanable quedar-se a la pròpia comarca o a alguna zona propera, i així intentar evitar llargs viatges en autocar.

Com més grans siguin els participants, més podrem obrir el radi d’acció, sortint de les comarques que tenim més a la vora i visitant paratges més diversos, movent-nos del mar a la muntanya i de la muntanya al mar. La recerca de la diversitat en el lloc escollit farà que l’aprenentatge sobre el territori sigui major i la consciència de pertànyer a un país sigui més gran.

És aquest disseny de colònies el que genera ciutadans amb esperit crític, sensibles a les problemàtiques dels altres, solidaris, compromesos i respectuosos amb el medi ambient.

L’organització segura de les activitats de les colònies ha de ser un paràmetre de qualitat

És especialment rellevant la responsabilitat durant les activitats i l’assumpció de riscos. L’organització d’una activitat per part d’una entitat que gaudeixi de professionalitat i bagatge és una garantia de seguretat i un paràmetre de qualitat. Les activitats han de ser organitzades de manera que la seguretat sigui un valor de la planificació i del disseny. L’equip de professionals que està al servei de les entitats i que organitza colònies és també un aval al respecte. La convivència entre el voluntariat i el treball remunerat és un bon indicador d’aquest grau de maduresa en el disseny de les colònies existents, i totes les propostes sumen en favor de l’educació dels infants i joves.

Que les colònies tenen valor en el creixement personal i en l’educació dels infants i joves per esdevenir persones s’ha justificat amb escreix. No obstant això, falta generar les complicitats entre tots els agents implicats: administració, pares, família, escola, entitats, monitors i companys. Resoldre conjuntament els interrogants del futur i el present sobre l’educació i l’aprenentatge de les persones és un deure i un horitzó. Crear una xarxa de comunicació i complicitats és una oportunitat que no s’ha de perdre.

Si fem colònies, fem créixer les persones i a més protegim el futur i capacitem en molts aspectes de la vida quotidiana als infants i joves que hi participen. Queda a les mans de les entitats, les escoles, les administracions, les empreses i les famílies que aquest fet, tant nostre i tant identificat com a potencial educatiu, no es perdi.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  14/07/2023 Última modificació:  21/03/2024
colònies · campaments
Escola de Salut SJD
Escola de Salut SJD
Veure més
Promoció i educació per a la salut dirigides a les futures mares, els infants, els adolescents i les seves famílies. Coneix-nos

Continguts relacionats

Campaments d'estiu: una experiència d'alt valor
Article

Campaments d'estiu: una experiència d'alt valor

Els campaments d'estiu són una experiència de molt valor per nens i adolescents: en ells practiquen activitats a l'aire lliure, viuen emocions, comparteixen experiències i sentiments i a més serveix com a espai educador de valors i hàbits.