Skip to main content

Campaments d'estiu: una experiència d'alt valor

Infants en la naturalesa de campament

Els campaments d'estiu són d’una utilitat vital per als infants, adolescents i joves en el seu procés vivencial, de creixement i de maduració respectius. No es tracta tan sols d'un espai d'entreteniment o de mantenir ocupats els nens i nenes: aprendre a l'aire lliure, lluny de casa i al costat d'altres nois i noies de la seva edat, augmenta la seva capacitat d'aprenentatge. Durant aquest tipus d'estades educatives s'aconsegueixen molts dels objectius pedagògics que es complementen amb els de l'escola o institut.

Influència dels campaments en el desenvolupament infantil

Un campament és una aliança entre el que és lúdic, la diversió, el joc i el procés educatiu. La implicació dels infants en aquest aprenentatge és molt més gran que la que tenen a classe. Parlar en públic, orientar-se, protegir-se de la pluja o del fred, passar aquests dies sense l'ajuda dels pares, muntar la tenda de campanya, llançar-se per una tirolina, fer servir el sac de dormir o saber de què poden prescindir a la motxilla són processos de formació que tenen a veure amb moltes de les àrees en què es formen durant els seus anys escolars.

Al campament, els qui són educats i els educadors s'impliquen per igual. Però, quins són els motius pels quals els nens es comprometen i alhora aprenen d’aquest tipus d’experiències?

 • Hi ha normes i responsabilitats més grans que les que els nens assumeixen a casa.

 • No hi ha exàmens.

 • Participen en activitats inusuals per a ells.

 • S'afavoreix el contacte i l'intercanvi entre els nens.

 • Es fomenta la creativitat.

 • Es respecta i es potencia el fet diferencial i l'originalitat.

 • Els monitors, el personal de servei i els mateixos nens participants realitzen una tasca educativa molt important, ja que tots ells transmeten als altres algun tipus de coneixement o habilitat. Un dels elements més significatius que incideix en el gran potencial formatiu de les colònies d’estiu és el monitor, un o una jove (i com a tal, en procés continu de formació) amb una capacitat adquirida per potenciar els recursos educatius que té a l’abast.

Encara que qualsevol edat, a partir dels quatre anys, és bona perquè els nens vagin als campaments, els adolescents són els que en trauran més profit.

Quins són els beneficis dels campaments pels nens? 

 1. Diversió: gairebé tothom procura ocupar el seu temps lliure amb activitats que resultin entretingudes, recreatives, però sobretot, divertides. Cercar diversió no significa negar-se a plantejaments seriosos ni eludir responsabilitats.

 2. Acció: les activitats programades en un campament han de motivar o promoure el moviment. Els jocs, les rutes i els tallers aconsegueixen que la ment i el cos estiguin ocupats i potencien el moviment, l'exercici, l'activitat física i la concentració.

 3. Aprenentatge: els adolescents hi aprenen tècniques i conceptes nous i, a més, busquen constantment, experimenten, innoven i replantegen les seves idees.

 4. Convivència: un campament compta amb activitats que tenen per objectiu potenciar el sentit de grup, però també moments de llibertat que permeten que els participants s'agrupin a la seva manera i neixin possibilitats d'aprofundir en el coneixement de l'altre.

 5. Respecte: els nois que s’apunten per voluntat pròpia a unes colònies tendeixen a evitar el conflicte i a fer aportacions pròpies al grup segons la seva personalitat, sense alterar els principis dels altres.

 6. Alternatives: assistir a un campament és també una forma de trencar amb la rutina, ja sigui practicant esports diferents als habituals o realitzant activitats fora del normal.

 7. Afirmació personal: aquest és un bon marc perquè els adolescents guanyin seguretat en si mateixos, a més de ser l'àmbit ideal perquè tinguin la possibilitat de fer aportacions espontànies però també enriquidores per a ells mateixos i per a la societat.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  22/05/2023 Última modificació:  21/03/2024
campaments · Naturalesa
Escola de Salut SJD
Escola de Salut SJD
Veure més
Promoció i educació per a la salut dirigides a les futures mares, els infants, els adolescents i les seves famílies. Coneix-nos

Continguts relacionats

Quin és el valor de les colònies per als teus fills?
Article

Quin és el valor de les colònies per als teus fills?

Les colònies, les convivències, i les sortides escolars són una motivació per a infants i joves; pel valor que tenen i molts altres aspectes que fan de les activitats de lleure una oportunitat única.

Forest schools: quan la classe té lloc a l'aire lliure
Article

Forest schools: quan la classe té lloc a l'aire lliure

Cada vegada més escoles estan introduint una nova línia educativa coneguda com a Forest Schools, que es tradueix en traslladar la classe a l'aire lliure.

Beneficis del contacte amb la naturalesa en la infància
Article

Beneficis del contacte amb la naturalesa en la infància

Són múltiples els beneficis que ens aporta estar en la naturalesa. Actualment, avancem cap a un nou model de salut, la planetària, en el qual societat i naturalesa són només un.