Skip to main content

Atrèsia intestinal

 Nounat amb atrèsia intestinal

L'atrèsia és una obstrucció congènita en un conducte del cos. L'atrèsia intestinal és una malformació que bloqueja l'intestí. Els símptomes inclouen distensió abdominal i vòmits. El diagnòstic es confirma amb proves mèdiques. El tractament és quirúrgic per a eliminar l'obstrucció. La recuperació pot ser prolongada i requereix cures especialitzades. La majoria dels pacients té un pronòstic excel·lent, encara que en alguns casos poden sorgir complicacions manejables. Mantenir un seguiment mèdic és crucial per a avaluar el progrés i abordar qualsevol problema.

Què és una atrèsia?

L'atrèsia és la manca de perforació o la presència d'una oclusió en un orifici o conducte normal del cos, cosa que pot afectar el funcionament dels òrgans. Això pot succeir en diferents parts del cos, per exemple, al sistema digestiu, al sistema respiratori o al sistema reproductiu.

L'atrèsia és un problema congènit, cosa que significa que és present en el moment del naixement. Durant el desenvolupament fetal, algunes parts del cos es poden formar malament a causa d'alteracions en la quantitat de sang que arriba a una determinada zona.

Què és l'atrèsia intestinal?

L'atrèsia intestinal és una malformació congènita del tub digestiu en què es produeix una obstrucció completa de l'espai interior de l'intestí que pot afectar qualsevol segment del tub digestiu: des del duodè fins al recte.

 Dibuix d'una comparativa de dos nens un sa i l'altre amb atrèsia intestinal

Tot i que és una de les malformacions digestives més freqüents, només es produeix en 2 o 3 casos per cada 10.000 nounats.

No se'n coneix la causa exacta, però s'han identificat alguns factors de risc i possibles trastorns d'origen genètic, circulatori o relacionats amb medicaments presos durant l'embaràs o associats a altres malalties que pugui patir el nounat.

Quins són els símptomes?

En molts casos, l'atrèsia es pot sospitar en les ecografies que es fan durant l'embaràs en observar una dilatació progressiva de l'intestí. Es podrà descartar també la presència d'altres malformacions o malalties associades.

El nadó no pot empassar el líquid amniòtic (líquid que envolta al fetus en l’úter durant l’embaràs) i en algunes ocasions es pot acumular a la bossa amniòtica donant lloc a polihidramni (acúmul excessiu de líquid amniòtic) que s'anirà controlant al llarg de l'embaràs.

Els símptomes de l'atrèsia intestinal es presenten els primers dies de vida i poden ser: distensió abdominal (abdomen inflat), vòmits verdosos o incapacitat per fer deposicions (defecar). Són símptomes evidents i que alerten els pares, encara que de vegades, en atrèsies més lleus, els símptomes són menys clars i triguen més temps a ser detectats.

La gravetat i la intensitat dels símptomes dependrà del tipus i la localització específica de l'atrèsia intestinal.

Com es diagnostica?

Davant la sospita per estudi prenatal o pels símptomes esmentats, per confirmar el diagnòstic de l'atrèsia intestinal es realitzen proves mèdiques, com ara radiografies simples i amb contrast i ecografies.

Aquestes proves ajuden a comprovar l'obstrucció de l'intestí ia determinar-ne la localització al llarg del tub digestiu (duodè, jejú, íleum o còlon) i gravetat (si l'intestí es dilata progressivament es pot perforar).

Quin és el tractament?

El tractament de l’atrèsia intestinal és quirúrgic. El procediment consisteix a explorar l'abdomen mitjançant una incisió (laparotomia) o mitjançant una càmera al melic (laparoscòpia) per localitzar el segment atrèsic. La part anterior a la zona malformada s'ha anat dilatant i cal extirpació o remodelatge.

Finalment s'uneixen les seccions intestinals mitjançant sutures (anastomosi). Cal comprovar permeabilitat de tot el tub digestiu perquè en algunes ocasions hi pot haver més d'una atrèsia i cal reparar-les totes. La cirurgia és complexa i ha de ser realitzada per un cirurgià expert.

Després de ser operat, habitualment el pacient necessitarà un període de recuperació perllongat.

Quines altres coses cal tenir en compte?

Després de la cirurgia, es requerirà temps, probablement llarg, per rebre cures especialitzades i garantir una recuperació adequada. Un intestí amb atrèsia pot trigar un temps a posar-se en funcionament de manera que al principi, portarà una sonda per recollir el suc gàstric i després l'alimentació ha de ser lenta i progressiva.

Durant aquest temps necessitarà nutrició per vena (nutrició parenteral) que es posa per uns dispositius especials que són catèters centrals. En alguns casos, poden ser necessàries intervencions quirúrgiques addicionals per alliberar adherències que es poden formar o si hi ha problemes amb les sutures.

Per això, és important mantenir una comunicació oberta amb l'equip de professionals i fer-ne un seguiment regular per avaluar el progrés i abordar qualsevol complicació. En general, el pronòstic dels pacients amb atrèsia intestinal sol ser excel·lent. La majoria dels pacients podran fer una vida completament normal.

No obstant això, en alguns casos, es poden presentar complicacions o seqüeles que normalment són manejables. Per tot això, els casos de mal pronòstic o de mal desenllaç són excepcionals.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  27/10/2023 Última modificació:  15/11/2023
Servicio de cirugía Hospital Sant Joan de Déu
Servei de Cirurgia Pediàtrica
Veure més
Engloba totes aquelles patologies quirúrgiques de tipus malformatiu, infecciós, traumàtic, inflamatori i oncològic de les àrees general, digestiva, toràcica, urològica, plàstica i maxil·lofacial del nen i l'adolescent. Coneix-nos
atrèsia intestinal