Skip to main content

L'aprenentatge en la infància i l'adolescència. Claus per evitar el fracàs escolar

Nen fent càlculs davant una pisarra

En aquest quadern es descriuen els principals trastorns de l'aprenentatge de la infància i l'adolescència com ara la dislèxia, el TDAH, el trastorn del desenvolupament del llenguatge, la discalcúlia i el trastorn de l'aprenentatge no verbal per a explicar-nos com impacten en la vida dels escolars i quins tractaments existeixen actualment. Finalment, es proposen recomanacions per a adaptar el sistema educatiu a la realitat d'aquests alumnes.

El fracàs escolar

El fracàs escolar (FE) és un dels problemes més greus del nostre país. Es defineix com la incapacitat per a aconseguir els objectius d'aprenentatge marcats per les autoritats educatives per a l'ensenyament obligatori, o cosa que és el mateix, abandonar el centre escolar sense haver obtingut cap títol acadèmic. Al nostre país el sistema educatiu fracassa en més del 30%  dels alumnes, el doble que en la mitjana dels països europeus. 

Els Trastorns de l'Aprendizaje (TA) es troben són una de les causes mes freqüents de mal rendiment i fracàs escolar. Considerats en conjunt tenen una prevalença del 5-15% de la població en edat escolar. Actualment els sistemes educatius del nostre país contemplen els TA de forma molt deficitària. El risc de fracàs escolar dels nens amb TA és molt alt si no s'adopten les mesures adequades des dels primers cursos de l'escolaritat. 

En aquest quadern es descriuen els principals TA, com impacten en la vida dels escolars, quins tractaments existeixen actualment i finalment es proposen recomanacions per a adaptar el sistema educatiu a la realitat d'aquests alumnes perquè puguin millorar el seu rendiment acadèmic i seguir amb la seva escolarització fins a nivells superiors d'educació.

Coordinadora

Autors

Enric Roca, Jordi Carmona, Cristina Boix, Roser Colomé, Anna López, Ana Sanguinetti i Marta Caro.

Escola de Salut SJD
Escola de Salut SJD
Veure més
Promoció i educació per a la salut dirigides a les futures mares, els infants, els adolescents i les seves famílies. Coneix-nos
fracàs escolar · trastorns aprenentatge

Continguts relacionats

Recomanacions bàsiques per afrontar l'estiu amb fills amb trastorn de l'aprenentatge
Article

Recomanacions bàsiques per afrontar l'estiu amb fills amb trastorn de l'aprenentatge

Ara que s'acosta l'estiu moltes famílies amb fills/es amb algun trastorn d'aprenentatge es pregunten com abordar les vacances: han de desconnectar completament o per contra es recomana refrozar el que han après a l'escola?

La detecció i la prevenció en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques és la clau de l’èxit
Article

La detecció i la prevenció en el desenvolupament de les habilitats acadèmiques és la clau de l’èxit

Detecció precoç de dificultats en l'aprenentatge: Importància d'identificar trastorns acadèmics i la seva intervenció en etapes inicials.

Activitats relacionades