Skip to main content

Ulleres i lents de contacte en nens: què hem de tenir en compte?

Niño con gafas sentado en el suelo de su habitación

Descobreix què has de considerar en triar ulleres i lents de contacte per a nens. Des de la muntura ideal fins al tipus de lent, conegui les característiques clau per a garantir una visió òptima i comoditat. A més, explori diferents tipus de lents de contacte i sistemes de neteja adequats per a cada cas. Confiï en un òptic optometrista per a una adaptació segura i revisions periòdiques.

Característiques a tenir en compte a l'hora de triar unes ulleres

Quan es prescriuen ulleres a un nen, sempre sorgeix el dubte als pares de quina muntura serà millor i quin tipus de lent. Donarem unes petites pautes per fer-ho:

 • Muntura: la muntura s’ha d’adequar a l’anatomia del nen. Té especial rellevància, dins dels diferents paràmetres de les ulleres, el disseny i mida del pont. Els nens de poca edat tenen l'envà nasal molt poc desenvolupat, això dificulta que les ulleres es mantinguin de forma estable, donant lloc a l’efecte de mirar per sobre d'elles. S'haurà d'escollir tant la forma i el calibre (mesura) ideal per al nen, com la forma de les pròpies ulleres per assegurar que el nen mirarà a través de la lent i no per sobre o per una zona allunyada del centre òptic de la lent.

Nen amb ulleres infantils

 • Angle pantoscòpic: és l'angle que guarda l’ullera amb la línia vertical de la cara, ha de ser d'uns 15º aproximadament. Aquest angle és important perquè en rotar l'ull es guardi sempre la mateixa distància a la lent de la ullera.

Dibuix de l'inclinació de les ulleres

 • Lents: les lents seran de material orgànic. Les principals característiques d'aquest material és que suporta molt bé els cops, de manera que és molt difícil que es trenqui, però és, alhora, un material tou, de manera que serà molt fàcil que es ratlli. Per minimitzar això serà molt important afegir a la lent un tractament per endurir-la i netejar-la sempre mullant-la prèviament, mai en sec.

Altres tractaments com l'anti-reflexant, filtres de longitud d'ona... s'hi afegiran sempre que el nen ho requereixi.

Les lents es podran reduir en gruix i ser més còmodes físicament i estèticament segons la graduació.

Lents de contacte en edat infantil

Podríem agrupar les lents de contacte en tres grups: tova, rígides (RPG) i especials.

 • Toves: actualment les més adaptades per la seva gran comoditat. El material més utilitzat és l'hidrogel-silicona (HiSi). Aquest material proporciona comoditat i bon pas d'oxigen a la còrnia, augmentant la possibilitat d'hores d'ús al dia respecte a un altre material més convencional i en desús com l'hidrogel (Hi).

El format comercialitzat més comú és el sol ús, i es troben com d'un sol dia, quinzenals, mensuals i trimestrals. Mai no s'han d'excedir ni les hores d'ús per dia, ni la vida útil de les lents.

 • Rígides permeables al gas (RPG): no tan comuns malgrat que tenen més pas d'oxigen a la còrnia que qualsevol lent tova. La seva incomoditat més gran és el port, respecte d’una tova, per tractar-se d'un material poc flexible, i la major facilitat en “saltar” de l'ull, fa que gran part dels usuaris de lents de contacte les descartin. La vida d'aquestes lents, sempre depenent de la bona cura, pot assolir els dos anys.
 • Lents especials: aquestes lents són adaptades quan la còrnia del pacient té unes irregularitats que impossibiliten una adaptació convencional. Ens trobem diferents lents de contacte:
 • Esclerals o semiesclerals: lents rígides permeables al gas el diàmetre del qual pot variar entre 14mm fins a 22mm. La classificació d'escleral o semi anirà més en funció de com queda adaptada al pacient que del diàmetre en si.
 • Híbrides: són aquelles lents el centre de les quals és una lent RPG i vores toves. Control de miopia: molt en auge en els darrers anys en què la població mundial afectada de miopia ha augmentat de forma exponencial. Trobem diverses lents, tant rígides (Orto-K) com toves, totes pensades en millorar un desenfocament perifèric en retina que ajudi a frenar (no parar) l'increment de la miopia.
 • Cosmètiques: popularment adaptades per canviar l'aparença de l'ull. En altres casos s'utilitzen per donar una aparença més real i simètrica dels ulls del pacient, com per exemple en opacificacions corneals (lents de contacte amb pupil·la artificial), anirídies (falta total o parcial de l'iris), etc.

Distintes lents de contacte i els seus colorsDistintas lentes de contacto y sus colors

En tot cas, i molt important, qualsevol tipus de lent de contacte sempre haurà de ser adaptat per un òptic optometrista que en verifiqui tant l'adaptació correcta sense perjudici de salut ocular, com un nivell de visió correcte. Així com fer les revisions de seguiment corresponents.

Sistemes de neteja per a lents de contacte

A cada lent de contacte, depenent de l'ús i la durabilitat, li correspon un sistema de neteja i manteniment.

 • Lents toves d'un sol ús (quinzenals, mensuals o trimestrals): utilitzaran solucions úniques de manteniment. Es tracta de líquids innocus per a l'ull, de manera que es poden aplicar directament a les lents de contacte i d'aquestes a l'ull.
 • Lents d'un sol ús trimestrals o anuals (convencionals): peròxids per a lents de contacte. S'aplica a lents toves de durabilitat més grans al mes. En trimestrals s'usa si el pacient acumula molts dipòsits a la lent de contacte i la neteja amb una solució única no és suficient. Aquestes solucions mai no hauran de ser instil·lades a l'ull sense passar prèviament el temps requerit per un catalitzador (en format pastilla o disc dins del propi estoig de les lents) que neutralitzarà el peròxid perquè la lent pugui ser col·locada a l'ull. Aquestes lents de vida més gran al mes, de vegades també requereixen una neteja setmanal amb pastilles enzimàtiques. Aquestes pastilles eliminen els cúmuls de dipòsits de proteïnes i bacteris.
 • Lents rígides permeables al gas (RPG): podríem resumir en dues opcions els sistemes de neteja i de manteniment d'aquestes lents. D'una banda, els sabons específics per a aquestes lents i les solucions humectants per al manteniment; i, d'altra banda, sistemes similars als peròxids de les lents toves però adaptats als materials d'una RPG.

Novament, l'òptic optometrista que hagi realitzat l'adaptació i/o faci els controls, aconsellarà al pacient quin sistema de neteja i manteniment és l'idoni tenint en compte diferents factors com: tipus de lent, sensibilitat corneal, característiques de la llàgrima, ambient en el qual desenvolupa les seves activitats... En ocasions, fins i tot podrà recomanar l'ús d'algun tipus de llàgrima artificial.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  14/09/2023 Última modificació:  25/04/2024
ulleres · lents contacto
jimenez-ganan-enrique
Enrique Jiménez Gañán
Veure més
Òptic optometrista. Expert en Contactologia Oftalmologia

Continguts relacionats

Com afecta l’ús de pantalles en la salut ocular i visual?
Article

Com afecta l’ús de pantalles en la salut ocular i visual?

Qualsevol pantalla, sigui de mòbil, televisió, tauleta o rellotge intel·ligent, en genera. També n'irradien els flaixos de les càmeres, els fluorescents i els LED.