Skip to main content
Recomanacions per a pares sobre fàrmacs d’ús freqüent a domicili

Recomanacions per a pares sobre fàrmacs d’ús freqüent a domicili

Recomanacions per a pares sobre fàrmacs d’ús freqüent a domicili

Tot i que sempre és recomanable comprar els fàrmacs en funció del que indiqui el pediatre, n'hi ha uns quants que hem de tenir a casa per tractar els símptomes més comuns dels nens i nenes.

Tot seguit, repassarem alguns dels símptomes més comuns i els fàrmacs que podem tenir a casa per tractar-los, sense necessitat de consultar prèviament amb el pediatre.

Febre

Considerem febre si la temperatura axil·lar és superior a 38ºC. Abans de posar el termòmetre cal desabrigar el nen i assegurar un ambient sense gaire calor ni fred. Encara que la temperatura sigui superior a 38ºC, no caldrà sempre administrar antitèrmics. En general, si el teu fill/a té un bon estat general i no té un problema o malaltia que justifiqui baixar ràpid la temperatura (com propensió a convulsions febrils) no caldrà administrar antitèrmic.

Pel que fa als fàrmacs antitèrmics, en general recomanem no alternar els fàrmacs. Els antitèrmics més comuns en pediatria són el paracetamol i l'ibuprofè.

 • Paracetamol: 
  • Si el teu fill/a no és capaç de prendre comprimits: Paracetamol 100 mg/ml solució oral: pes x 0.15 = ml a administrar cada 6 hores.
  • Si el teu fill/a pren comprimits: Paracetamol 500 mg/comprimits:
   • Infants entre 33 kg i 42 kg de pes (de 10 a 12 anys, aprox.): 1 comprimit cada 6 hores, fins a un màxim de 4 comprimits al dia.
   • Infants entre 42 kg i 50 kg de pes (de 12 a 15 anys, aprox.): 1 comprimit cada 4 hores, fins a un màxim de 6 comprimits al dia.
 • Ibuprofè (a partir dels 3 mesos):
  • Si el teu fill no és capaç de prendre comprimits:
   • Ibuprofè 20 mg/ml: Pes x 0.4= ml a administrar cada 6-8 hores.
   • Ibuprofè 40 mg/ml: Pes x 0.2= ml a administrar cada 6-8 hores.
  • Si el teu fill/a pren comprimits: ibuprofè 400 mg/comprimits:
   • En adults i adolescents de 12 a 18 anys es prendrà 1 comprimit cada 6 a 8 hores, fins a un màxim de 4 comprimits al dia.

Davant d'un nen o nena amb febre, els pediatres recomanem visitar urgències si: el menor té menys de tres mesos d'edat, mal aspecte, aparició de taques vermelles que no desapareixen en pressionar (petèquies), associació de somnolència/decaïment marcat, presenta dificultat respiratòria, mala tolerància oral…

Vòmits / Diarrea

Com a recomanació general, no hem d'administrar fàrmacs per als vòmits o diarrea, tret que ens ho indiqui el pediatre. Davant d'un quadre de vòmits i/o diarrees, recomanem:

Assegurar la ingesta de líquids. Als primers 30 minuts després d'un vòmit no oferir líquid; posteriorment, si es manté sense vòmits, oferir líquids de manera progressiva. En lactants que prenguin el pit, es pot oferir el pit de manera progressiva i vigilant tolerància oral. En lactants que facin lactància artificial, oferir biberó de manera progressiva i vigilant tolerància oral. Com a alternativa, en lactants i nens més grans de 2 anys es pot oferir sèrum oral de manera progressiva i vigilant tolerància oral, 3-5 ml cada 3-5 min. Posteriorment a aconseguir tolerància, assegurar compensar vòmits i diarrees posteriors:

 • Per cada vòmit: calcular oferir uns 4ml x kg
 • Per cada diarrea: calcular oferir uns 10 ml x kg

Si presenta bona tolerància a líquids, es pot oferir posteriorment iniciar tolerància a sòlids, es recomana una dieta sense gaires greixos ni sucres. En el cas de diarrea persistent, es poden oferir probiòtics.

No es recomana utilitzar antidiarreics.

Acudir a urgències si: decaïment, vòmits incoercibles, signes de deshidratació (escassa orina a les últimes hores, mucoses seques, ulls enfonsats, somnolència associada…), associació de taques vermelles que no desapareixen en pressionar (petèquies)…

Dolor

És important valorar si, a més del dolor, presenta una altra simptomatologia afegida que puguem tractar o justifiqui el dolor (per exemple, febre i mal de cap…) El dolor pot tenir moltes causes i pot aparèixer a molts llocs (al cap, a nivell abdominal, en una extremitat…),

En general, es pot intentar tractar el dolor a casa si el nen presenta un bon estat general.

Medicació a administrar (veure pautes com a l'apartat febre):

 • Paracetamol.
 • Ibuprofè (a partir dels 3 mesos): Millor evitar-ho en el dolor abdominal.

Acudir a urgències si després d'administrar aquesta medicació el dolor no cedeix, mal estat general associat, mal de cap acompanyat de vòmits, dolor abdominal que impedeix la deambulació o de predomini a zona baixa i dreta de l'abdomen, si després d'un traumatisme s'objectiva una extremitat…

Picor al cap

Si el vostre fill presenta picor de cap, mireu que no tingui llémenes o polls. Si aquest és el cas, hauríem d'aplicar un tractament amb permetrina (loció o silicona).

Amb els cabells humits, aplicar la loció sobre els cabells i el cuir cabellut durant 10 minuts. Posteriorment esbandir els cabells amb aigua i assecar amb una tovallola. Es pot utilitzar la pinta per a polls. Si s'observen polls vius al cap 7 dies o més després del tractament, cal repetir tot el procés.

Recorda que davant de qualsevol dubte convé consultar amb l'especialista.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  22/04/2022 Última modificació:  17/07/2023