Skip to main content

Educació i coronavirus: com serà la tornada a les aules?

Nena amb mascareta llegint un conte

Després d'un estiu atípic, s'acosta la data per a la tornada a les classes, i encara són molts els dubtes que planteja l'esperat retorn a les aules. Quines mesures han de seguir els centres educatius? Quines novetats coneixem respecte el paper dels nens com a transmissors? En aquest article compartim les últimes novetats sobre l'última informació publicada per un retorn a les aules segur.

Tornada a les aules

Al llarg de les properes dues setmanes les escoles de tot el país començaran a obrir les portes per donar la benvinguda de nou a milers de nens que des que va començar el confinament no han pogut tornar a les aules.

Si bé la pandèmia encara està activa, els centres educatius tornaran a oferir classes de forma presencial, i per a això s'han d'adaptar a la nova realitat i garantir que es compleixen totes les mesures de seguretat. En aquest sentit, la doctora María José Mellado, presidenta de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), subratlla la importància de "preveure adequadament com i en quines condicions ha de produir-se la tornada als col·legis, i quines mesures són necessàries des d'una visió de salut pública per garantir la seguretat dels menors i minimitzar el risc de transmissió ".

Entendre quina és la capacitat de transmissió de la COVID-19 dels nens a altres menors o adults és una qüestió clau amb grans implicacions educatives i socials. Per donar resposta a aquesta pregunta, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ha dut a terme durant cinc setmanes l'estudi Kids Corona, un dels estudis més amplis que s'han realitzat a nivell internacional per avaluar la infectivitat i la transmissió del coronavirus SARS- COV-2 entre la població infantil en un entorn de convivència similar al d'una escola.

Els primers resultats de l'estudi revelen que la taxa de transmissió dels nens va ser baixa; de fet es va trobar que la transmissió de virus era fins a sis vegades menor que en la població general en aquest mateix període de temps i en les zones en què se situaven els casals. Els resultats de l'estudi suggereixen que si se segueixen les mesures de seguretat indicades, com els grups bombolla, el rentat de mans freqüent, l'ús de mascaretes i els espais ben ventilats, les escoles podran obrir les portes d'una forma segura i controlada.

Cal destacar també que estudis com el Kids Corona i altres publicats en la literatura científica, permeten afirmar amb certa seguretat que els nens s'infecten igual que els adults, i que la gran majoria són asimptomàtics o presentin símptomes molt lleus, així ho indica la Dra. Iolanda Jordán, pediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i investigadora principal de l'estudi de transmissió en els casals.

Mesures de seguretat pel nou curs

A nivell nacional, els ministeris de Sanitat i Educació han aprovat un paquet de 30 mesures de salut pública per un inici de curs segur en col·legis i instituts. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya també ha publicat les mesures essencials de seguretat que seguiran els centres educatius.

Sempre que la situació epidemiològica ho permeti, es buscarà la major presencialitat possible dels alumnes, assegurant els serveis de menjador, les sessions de suport lectiu dels nens i nenes amb necessitats especials i l'atenció a les famílies socialment vulnerables.

Entre les principals mesures adoptades, destaquen:

 • S'aposta per les classes presencials al menys fins a segon de l'ESO.

 • L'ús de la mascareta serà obligatori des dels sis anys d'edat.

 • Es podrà prendre la temperatura dels alumnes, depenent de les característiques de cada centre escolar. En cas de presentar febre o algun altre símptoma dubtós no podrà assistir a classe. Tots els centres comptaran amb una sala d'aïllament destinada als casos sospitosos de la malaltia.

 • Tots els alumnes realitzaran una higiene de mans meticulosa un mínim de cinc vegades al dia i tots els matins abans de l'inici de la classe. Les aules comptaran amb dispensadors de gel hidroalcohòlic o els nens han de portar el seu propi gel.

 • Els centres escolars comptaran amb una persona responsable que s'encarregarà dels aspectes relacionats amb la COVID-19.

 • L'entrada i sortida es durà a terme de manera esglaonada i amb intervals de temps amb l'objectiu d'evitar aglomeracions.

 • En els cursos de primària i secundària, els pupitres estaran separats a 1,5 metres entre si.

 • Els centres educatius podran valorar la semipresencialitat d'acord a la seva capacitat per garantir la seguretat dels alumnes a les aules.

Recomanacions generals per prevenir el contagi segons grups d'edat

 • Escoles bressol, escoles infantils i Educació Infantil (3-6 anys): es recomana que els nens petits s'incorporin a les escoles infantils des de l'inici a l'igual que els nens més grans. Les escoles infantils hauran de limitar els grups al menor nombre possible de menors per professor i classe. Les activitats col·lectives com a pati, menjador o migdiada han de ser independents en cada grup. En el cas dels nens escolaritzats entre tres i sis anys, s'han de seguir recomanacions molt similars a les de les escoles bressol ja que el risc de contagi continua sent elevat. No es recomana l'ús sistemàtic de mascareta per la dificultat de complir la normativa, però s'extremarà el distanciament físic, la ventilació dels espais i sobretot les normes higièniques com el rentat freqüent de mans.

 • Educació Primària (6-12 anys): es recomana flexibilitzar l'horari d'entrada i sortida a les escoles, reduir el temps presencial sempre que sigui possible, establir horaris per torns i combinar períodes d'activitat acadèmica presencial amb la no presencial. En el cas d'aquests nens es podrà incrementar el nombre d'alumnes per aula però amb major vigilància de les mesures de distanciament social, higiene i de vigilància de casos i diagnòstic-aïllament-quarantena. L'ús de guants no està recomanat, ja que el seu ús continu pot facilitar la transmissió.

 • Educació Secundària (12-16 anys): les mesures de prevenció s'han de seguir de forma molt escrupolosa, atès que els adolescents poden ja ser més proclius a una malaltia més semblant a la dels adults. La barreja prevista de contingut presencial amb contingut online s'ha d'organitzar de manera adequada per no incidir en les iniquitats actuals en relació al nivell socioeconòmic, sobretot considerant la ja existent bretxa digital.

Altres recomanacions d'interès

D'acord amb les recomanacions emeses per l'Organització Mundial de la Salut, l'AEP afegeix altres recomanacions d'interès per garantir la seguretat dels nens i personal docent:

 • L'activitat física pot augmentar l'excreció de virus, de manera que mentre es fa esport a l'escola, o durant l'esbarjo, és important que els nens portin la mascareta. Tot i que a l'aire lliure la transmissió és menor, la dificultat de mantenir els dos metres de distància fa que l'ús de la mascareta sigui necessari.

 • La ventilació freqüent de les aules (obrint les finestres i porta diverses vegades al dia), així com la neteja i desinfecció diàries d'aquestes.

 • Es recomana promoure internament a nivell de centre educatiu la disseminació d'informació relacionada amb la COVID-19 (situació de la malaltia, mesures de prevenció etc.) de forma transparent i proactiva.

 • En estreta col·laboració amb els serveis socials, serà fonamental seguir donant suport a aquelles poblacions més vulnerables que van a les escoles, assegurant la continuïtat de serveis crítics com el servei de menjador, el suport especial als nens amb necessitats especials, o el seguiment i atenció dels infants en risc d'exclusió.

 • En el cas del transport es recomana només un nen per seient i al menys un metre de distància en els autobusos escolars, si és possible. Això pot portar a la necessitat d'augmentar el nombre d'autobusos escolars per escola.

 • A més de desenvolupar una política escolar sobre l'ús de mascaretes, es recalca la importància de fer complir la política de 'quedar-se a casa si no està bé' per a estudiants, mestres o personal escolar amb símptomes.

 • Augmentar la comunicació. D'una banda, amb els pares, informant-los de les mesures que s'implementen i sol·licitant la seva cooperació per reportar qualsevol cas de COVID-19 a la llar. I, de l'altra, amb els alumnes explicant-los l'ajuda que poden rebre del seu centre (per exemple, suport psicosocial).

 • Com a mesures addicionals de l'escola, es demana la verificació de l'estat de vacunació per a malalties que es poden prevenir (per exemple, el xarampió). És important recordar la importància de garantir que els nens estiguin al dia amb totes les vacunes.

 • Crear consciència per garantir que els estudiants no es reuneixin i socialitzin en sortir de l'escola i en el seu temps lliure.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  16/06/2020 Última modificació:  27/03/2024
coronavirus · escola
Mariona_fernández_de_sevilla_estrach
Mariona Fernández de Sevilla Estrach
Veure més

Pediatra

Servei de Pediatria i Hospitalització
Els nens i les nenes són transmissors de la malaltia? Estudi Kids Corona. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. La Asociación Española de Pediatría (AEP) actualiza su propuesta de medidas necesarias para una vuelta al colegio segura y necesaria. Associació Espanyola de Pediatria (AEP).  Informe: En relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres escolars. Generalitat de Catalunya.  Noves mesures de seguretat als centres educatius. Generalitat de Catalunya.  “Los niños también contagian: hagamos las cosas bien”. La Vanguardia. 07/09/2020.  Así es la nueva escuela que debe resistir al coronavirus. El País. 7/09/2020.

Continguts relacionats

Com podem parlar sobre el coronavirus als infants?
Article

Com podem parlar sobre el coronavirus als infants?

És important parlar als nens sobre el coronavirus, ja que la informació que reben els pot generar certa por o impotència.

Com explicar als infants els motius de l'aïllament o quarantena pel coronavirus
Article

Com explicar als infants els motius de l'aïllament o quarantena pel coronavirus

És important parlar amb els nens sobre el que està succeint en relació al coronavirus: què és, qui està en risc, i què signifiquen les mesures que a vegades cal prendre com l'aïllament i la quarantena.

EpidemiXs Coronavirus, una eina digital per oferir informació actualitzada i contrastada sobre el COVID-19
Notícia

EpidemiXs Coronavirus, una eina digital per oferir informació actualitzada i contrastada sobre el COVID-19

EpdiemiXs: Coronavirus és una eina en la qual podràs consultar informació contrastada i actualitzada sobre el coronavirus.

Efectes en els infants del confinament a casa per coronavirus. Mesures de prevenció i actuació
Article

Efectes en els infants del confinament a casa per coronavirus. Mesures de prevenció i actuació

La situació de confinament suposa components d’incertesa que poden provocar malestar en els infants. En aquest article trobaràs consells per prevenir les dificultats que presenta aquesta situació i com actuar davant d'elles.