Skip to main content

Tenen els nens més consciència ambiental que els adults?

Nens junts mirant un caragol

Molts nens tenen una connexió inherent i intuïtiva amb la naturalesa i el medi ambient. Des de la més tendra infància, els nens solen mostrar curiositat, sorpresa i empatia pels animals, les plantes i el món que els envolta. Aquesta consciència ambiental pot tenir les seves arrels en la nostra història evolutiva, ja que els humans hem depès dels recursos i la relació amb la naturalesa per a la nostra supervivència com a espècie animal.

Consciència ambiental i emocions

Una recerca duta a terme per la Universitat de País Basc (UPV/EHU), amb nens i nenes d'entre 4 i 7 anys de diferents escoles públiques, va mostrar que la consciència ambiental apareix en edats primerenques.

Per a la major part dels 118 escolars que van participar en l'estudi, la cura del medi ambient resulta igual o més important que complir determinades normes socials. D'acord amb els resultats, aquesta consciència està relacionada amb les emocions, simpatia i intuïció prèviament ben establertes cap als altres, inclosos els éssers vius no humans.

La biofilia, amor per la naturalesa

El terme biofilia va ser encunyat pel biòleg especialitzat Edward O. Wilson en els anys 80 i descriu el vincle innat que tenim els éssers humans amb les plantes i els animals. Estar envoltat de naturalesa suposa un impacte positiu en la nostra salut física i mental, en les nostres emocions i estat d'ànim.

Les evidències científiques dels beneficis del contacte amb la naturalesa són cada vegada més nombroses. Malgrat les limitacions metodològiques, les recerques suggereixen que el contacte amb la naturalesa en la salut humana afavoreix la reducció de l'ansietat i depressió, millora el somni i el rendiment escolar i fins i tot, pot arribar a disminuir la mortalitat global.

És possible que els nens tinguin més consciència ambiental que els adults? Els nens solen mostrar aquesta tendència biofìlica a través de la seva fascinació pels animals, les plantes i el joc a l'aire lliure. Però, encara que pot existir una sensibilitat innata pel medi ambient, l'educació mediambiental, els valors familiars i les influències socials poden influir significativament en l'empatia mediambiental.

La vida urbana i el ritme de les societats actuals ha anat deteriorant progressivament la nostra connexió amb la naturalesa, especialment en les generacions més joves, donant lloc al que es coneix com biofobia: indiferència i aversió a l'entorn natural. Cada vegada són més els nens i nenes amb por als animals, als quals els desagrada jugar en el camp o s'avorreixen en entorns naturals.

Educació ambiental en l'entorn escolar

Es tracta d'un comportament adquirit en el qual les famílies, cuidadors i educadors exerceixen un paper crucial a l'hora de fomentar i potenciar l'empatia mediambiental del nen.

Exposar als nens a la naturalesa, parlar sobre temes i notícies mediambientals, inculcant comportaments respectuosos amb el medi ambient i incorporant l'educació mediambiental a les seves experiències i aprenentatges.

Els nens que tenen experiències positives en entorns naturals com a sortides al parc, excursions o l'observació de la flora i fauna, seran capaces de desenvolupar una major empatia i consciència ambiental al llarg de la seva vida.

En l'àmbit escolar, l'educació ambiental constitueix un dels desafiaments més importants d'aquesta dècada. S'han d'implementar models d'educació que afavoreixin la connexió amb la naturalesa, des d'anar caminant a l'escola, tenir un hort escolar, realitzar activitats a l'aire lliure o impartir coneixements sobre salut mediambiental.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  18/10/2023 Última modificació:  20/12/2023
medi ambient · educació · consciència
Escola de Salut SJD
Escola de Salut SJD
Veure més
Promoció i educació per a la salut dirigides a les futures mares, els infants, els adolescents i les seves famílies. Coneix-nos

Continguts relacionats

Avis i néts: com reforçar aquest vincle ple de valors
Article

Avis i néts: com reforçar aquest vincle ple de valors

Els avis són un pilar molt important a les famílies actuals. A més d’oferir una ajuda molt important als pares, el vincle que es crea entre avis i néts és molt ric i aporta valors essencials al petit.

L'educació al marge del sexisme: com fomentar la igualtat entre nens i nenes
Article

L'educació al marge del sexisme: com fomentar la igualtat entre nens i nenes

L'actitud sexista encara està molt patent entre els més joves. Per prevenir actituds discriminatòries i casos greus de maltractaments en un futur és bàsica l'educació per a la igualtat des de la primera infància i ser un model positiu de conducta.

Tolerància i respecte, dues qualitats que hem de transmetre als nostres fills
Article

Tolerància i respecte, dues qualitats que hem de transmetre als nostres fills

La convivència entre diferents cultures i l'imparable avanç tecnològic plantegen nous reptes als quals la societat ha de fer front. Tolerància i respecte haurien de ser els valors guia en un món global.

Claus perquè els teus fills creixin sense complexos
Article

Claus perquè els teus fills creixin sense complexos

Que un nen sigui burla per part dels seus companys pot fàcilment generar en ell el fet de sentir-se acomplexat. Per evitar-ho, cal fomentar l'autoestima, autonomia i seguretat en ells, mira en aquest article com. I per evitar que el teu fill es burli d'altres nens és vital l'educació i predicar amb l'exemple.

Activitats relacionades