Skip to main content
Dubtes sobre les berrugues genitals: què són, com es contrauen i com acabar amb elles

Dubtes sobre les berrugues genitals: què són, com es contrauen i com acabar amb elles

Dubtes sobre les berrugues genitals: què són, com es contrauen i com acabar amb elles

Les berrugues genitals afecten les zones genitals i properes als genitals (penis, anus o vagina). Solen ser una malaltia de transmissió sexual (MTS). Si el teu fill decideix mantenir relacions sexuals, la millor manera de prevenir-les consisteix a posar-se la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH), usar preservatiu i sotmetre’s a revisions amb regularitat.

Les malalties de transmissió sexual són infeccions que es transmeten a través de les relacions sexuals (vaginals, orals o anals) o del contacte íntim. Hi ha molta gent infectada pel virus del papil·loma humà que mai desenvolupa berrugues genitals. Si les acaba desenvolupant, aquestes solen aparèixer al cap de diversos mesos d'haver-se infectat amb el VPH, però també poden apareixen diversos anys després.

Algunes berrugues genitals són tan petites i planes que la persona no les nota. No solen fer mal, però algunes persones tenen picor, sagnat, cremor o dolor.

Entre els tractaments per eliminar les berrugues genitals s'inclouen medicaments que s'apliquen a sobre o dins de les berrugues, el làser, el fred o la calor que s'aplica sobre les berrugues i la cirurgia.

La durada de les berrugues genitals varia d'una persona a una altra. De vegades, el sistema immunitari elimina les berrugues en uns pocs mesos. Però el VPH pot continuar actiu en el cos de la persona, de manera que el pot encomanar, fins i tot encara que ja hagin desaparegut les berrugues, a través de les relacions sexuals o del contacte íntim. La majoria de les vegades, el VPH desapareix del cos d'una persona quan han transcorregut dos anys des del moment en què es va infectar. 

Es poden prevenir les berrugues genitals?  

Les berrugues genitals i altres malalties transmeses pel VPH es poden prevenir amb la sèrie de vacunes contra el virus del papil·loma humà, que és recomanable per a tots els nens de 11-12 anys d'edat. Els adolescents i els adults també es poden vacunar.

El VPH gairebé sempre es contagia a través de les relacions sexuals (vaginals, orals i anals). Per aquest motiu, la millor manera de prevenir el contagi consisteix en no mantenir relacions sexuals. Si el teu fill decideix mantenir relacions sexuals, fer servir un preservatiu totes les vegades que les mantingui l'ajudarà a prevenir el VPH i altres MTS. Però els preservatius no sempre permeten prevenir el contagi pel VPH, perquè el preservatiu no cobreix totes les àrees on pot trobar-se aquest virus.

Si el teu fill té berrugues genitals

Si al teu fill li diagnostiquen unes berrugues genitals, hauria de:

  • Posar-se totes les dosis de la vacuna contra el virus del papil·loma humà si no se les ha administrat abans.
  • Saber que el VPH es pot contagiar a les persones amb qui mantingui relacions sexuals, fins i tot encara que ja hagi deixat de tenir berrugues.
  • Informar a tots els seus companys sexuals sobre les berrugues genitals abans de mantenir relacions sexuals amb ells.
  • Fer servir correctament un preservatiu totes les vegades que mantingui relacions sexuals (vaginals, orals o anals).
  • Sotmetre’s a proves per saber si pateix alguna MTS, seguint les recomanacions del professional de la salut que el porta.

Si el teu fill vol seguir mantenint relacions sexuals, tant ell com els seus companys sexuals han de saber i entendre que el preservatiu redueix les probabilitats de contagiar les berrugues genitals i el VPH, però no permet prevenir el contagi del tot.

Accés a la font de consulta: 

Genital Warts. KidsHealth.  [Data de consulta: 19/02/2019]

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  09/04/2019 Última modificació:  14/08/2023