Skip to main content
Dolor testicular en niños

El dolor testicular en els nens

Dolor testicular en niños

El dolor testicular és un símptoma relativament freqüent en nens. Si bé en la majoria d'ocasions està produït per malalties poc rellevants, en ocasions per la seva localització i en altres per la seva intensitat pot produir alarma en el nen que el pateix o en la seva família.

D'entre les causes de dolor testicular, la majoria són causes no greus, com els traumatismes, l'epididimitis, les orquitis o la torsió d'hidàtide.

La causa més freqüent són els traumatismes, la majoria dels quals són lleus, no produeixen signes d'inflamació i el dolor és autolimitat.

L'orquitis i l'epididimitis són inflamacions del testicle i de l'epidídim (el conducte que condueix els espermatozoides des del testicle fins a la uretra) que produeixen dolor d'inici progressiu, lleuger o moderat, que en ocasions pot anar acompanyat d'enrogiment de l'escrot. En aquests casos és característic que el cap de l'epidídim estigui engrossit i sigui dolorós a la palpació. En nens petits no solen ser infeccioses i es resolen espontàniament amb antiinflamatoris i repòs durant uns dies. En alguns casos, més freqüents en adolescents sexualment actius, poden ser produïdes per infeccions bacterianes, en el qual s'ha d'associar-antibiòtic al tractament.

La hidàtide és un petit apèndix del testicle la torsió produeix també dolor testicular. Igual que l'epididimitis i l'orquitis, el dolor és d'inici progressiu i sol estar localitzat en un lloc concret, el de la hidàtide, sense afectar la resta del testicle. Aquest apèndix, a torsionarse, s'inflama i adquireix una coloració blavosa que pot "trasparentarse" a través de la pell de l'escrot. El seu tractament és amb antiinflamatoris i repòs.

En altres casos, però, el dolor pot tenir causes més greus, com la torsió testicular o l'hèrnia incarcerada.

La torsió testicular és una emergència mèdica, que necessita un tractament quirúrgic urgent. Es produeix perquè el testicle trencada sobre si mateix, el que resulta en un estrangulament dels vasos sanguinis que li aporten la sang i en dolor, per falta de reg sanguini (isquèmia). Estadísticament, hi ha dues edats en què resulta més freqüent: en nadons i en adolescents.

Les manifestacions que han de fer sospitar una torsió testicular és l'inici brusc d'un dolor molt intens a l'escrot. Pot produir-se de forma espontània, sense desencadenant aparent, o en ocasions pot estar desencadenat per un cop. En alguns casos el nen també pot referir dolor a l'abdomen i tenir vòmits. A l'explorar-lo, el testicle està augmentat de mida en relació amb el de l'altre costat i la pell de l'escrot pot observar-se lleugerament enrogida.

La majoria d'ocasions només afecta un dels dos testicles, si bé en altres pot afectar-los tots dos. Si presenta algun d'aquests signes d'alarma cal acudir a un servei d'urgències de pediatria. En cas de dubte, l'ecografia testicular pot ajudar a definir el diagnòstic. El tractament, en cas de sospita o de confirmació per ecografia, és la cirurgia del testicle. És important consultar durant les primeres hores del dolor, ja que passades 6 hores disminueix la possibilitat que el testicle es recuperi de la isquèmia i, per tant, la possibilitat de conservar-lo.

L'hèrnia escrotal és la sortida o protrusió del contingut de l'abdomen cap a l'escrot, a través d'una comunicació entre tots dos. Es manifesta com un augment del volum de l'escrot. En moltes ocasions aquesta hèrnia és reductible, és a dir, que el seu contingut es pot "empènyer" manualment de nou cap a l'abdomen i així reduir l'hèrnia. En altres casos, però, l'hèrnia és dolorosa i no és reductible, cosa que es coneix com a hèrnia incarcerada i, si progressa, hèrnia estrangulada. El seu tractament és la reducció de l'hèrnia sota sedació i analgèsia.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  06/12/2016 Última modificació:  18/07/2023