Skip to main content

Nous reptes en la comunicació entre pares i adolescents

Mare i filla amb dispositius. Freepik

Les tecnologies de la informació i comunicació (enendavant TIC) han implicat canvis qualitatius en el funcionament familiar, creant nous escenaris d’interacció i reorganitzant els patrons relacionals familiars actuals.

Les tecnologies de la informació i comunicació

El món canvia a un ritme cada vegada més ràpid. La vida actual discorre a una velocitat tan alta que es produeixen alteracions profundes en la forma d’interactuar de les persones, no en el termini d’una generació sinó fins i tot diverses vegades dins de les mateixes. Les tecnologies de la informació i comunicació (enendavant TIC) han implicat canvis qualitatius en el funcionament familiar, creant nous escenaris d’interacció i reorganitzant els patrons relacionals familiars actuals. Les formes tradicionals de comunicació, com el cara a cara, han assumit avui nous formats tecnològics per incloure els mòbils, el correu electrònic i les xarxes socials entre d’altres.

Com afecten les noves tecnologies a la comunicació familiar?

Els avenços i la incorporació de les TIC a la vida familiar quotidiana han guanyat un lloc destacat en el camp de la investigació. Són molts els estudis destinats a analitzar com es veu afectada la família quan interacciona a través d’aquestes tecnologies, així com conèixer el tipus d’usos que la família pot fer d’aquestes eines i analitzar com incideixen sobre l’evolució de les relacions familiars.

D’una banda, alguns estudis informen que les TIC tendeixen a augmentar el temps que passen en família i enforteixen els vincles familiars, millorant la comunicació familiar i augmentant la intimitat entre els membres. Això seria així, per exemple, en el cas de compartir les activitats en línia entre pares i fills o amb l’ús de les TIC per gestionar les activitats diàries així com en aquelles famílies en què els pares senten que treballar des de casa els permet major dedicació familiar. 

De la mateixa manera, també han tingut un impacte positiu en les famílies transnacionals permetent el manteniment i la (re)creació de vincles familiars, tot i la distància geogràfica, i en relacions efectives de co-paternitat després del divorci, facilitant als pares la planificació i la presa de decisions conjuntes sobre els seus fills.

No obstant això, malgrat els aspectes positius prèviament comentats, la incorporació de les TIC a la vida quotidiana també ha comportat l’aparició de noves dificultats en l’àmbit familiar. Altres estudis assenyalen que l’ús particular de patrons com la multicomunicació (comunicació amb diverses persones alhora) i la perpètua disponibilitat traduïda per exemple en l’abundància d’amics connectats a xarxes socials i en la quantitat d’informació compartida arreu del món, pot portar a situacions de pèrdua de control familiar de les interaccions que es produeixen en entorns virtuals.

Un altre dels problemes que poden comportar les TIC en les relacions familiars es refereix a la desconnexió existent entre senyals verbals i no verbals, els malentesos que se’n deriven, així com l’aïllament dels membres de la família a la mateixa casa entre si en lloc d’establir connexions personals.

Un altre dels factors a tenir en compte i que pot repercutir en un canvi en les dinàmiques familiars entre pares i fills adolescents, és que en l’era digital no tots els pares tenen la competència digital necessària per educar i/o supervisar als seus fills en aquest àmbit, per la qual cosa, de vegades es troben amb l’inconvenient de ser pares sense un model de referència pel que fa a les TIC, ja que aquests dispositius van sorgir massa tard en les seves vides. D’aquesta manera, la capacitat tecnològica per part dels joves tendeix a augmentar l’esquerda digital entre generacions, i desvia l’autoritat dels pares, qüestionant les regles i els valors que intenten transmetre.

Alguns consells i recomanacions

Els nostres fills són el que s’anomena “nadius digitals” (Prensky, 2001), atès que han nascut en una societat en què l’ús de la tecnologia està present en el seu dia a dia i requeriran habilitats digitals per gestionar-se correctament en la seva vida acadèmica i professional.

Com a pares, és aconsellable que estiguem informats i busquem recursos que ens ajudin a acompanyar-los i educar-los en el descobriment i utilització de les TIC. A continuació es llisten alguns consells a tenir en compte:

  • No negar l’ús de les TIC sinó limitar-lo. És recomanable pactar unes regles clares respecte l’ús de mòbils, tauletes i altres dispositius: on i quan poden usar-los i establir un temps límit d’ús.

  • Aprofitar el seu interès en les TIC per ajudar-los a reflexionar sobre el seu ús. Plantejar-los preguntes sobre si mateixos i l’ús responsable de les TIC, així com dels avantatges i riscos que impliquen.

  • Detectar possibles problemes. En ocasions, l’ús de les tecnologies pot servir com a refugi per no enfrontar-se a situacions que generen ansietat o malestar en els adolescents.

Per a més informació sobre les autolesions en població adolescent, consulteu el 12è Informe FAROS «Una mirada a la salut mental dels adolescents - Claus per comprendre'ls i acompanyar-los».

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  09/07/2021 Última modificació:  20/03/2024
comunicació · noves tecnologies
Área de Salud Mental Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Àrea de Salut Mental
Veure més

Atenció a la salut mental de nens, nenes i adolescents integrant l'aspecte humà amb els nous avanços científics.

Coneix-nos

Continguts relacionats

Característiques de la comunicació familiar en l'adolescència
Article

Característiques de la comunicació familiar en l'adolescència

La etapa de la adolescencia implica una diferenciación con los roles paternos en busca de una identidad propia. En ocasiones esa búsqueda de identidad choca con de lleno con valores o normas familiares, generando frecuentemente conflictos entre padres e hijos.

Com promoure una comunicació familiar eficaç
Article

Com promoure una comunicació familiar eficaç

Freqüentment trobem dificultats per a una correcta comunicació. Podem millorar significativament la nostra comunicació amb els adolescents posant en práctica algunes senzilles estratègies.

Guia de control parental: eines per garantir la seguretat dels nostres fills a la xarxa
Article

Guia de control parental: eines per garantir la seguretat dels nostres fills a la xarxa

Les noves tecnologies formen part del nostre dia a dia, sobretot els joves que han nascut amb ella. Si s'utilitza adequadament, la tecnologia és una potent eina d'aprenentatge però si no aprenem a usar-la de forma correcta, es converteix en una arma de doble tall. Com podem guiar-los per a un ús responsable?

El meu fill està enganxat a les noves tecnologies?
Article

El meu fill està enganxat a les noves tecnologies?

S’han descrit moltes repercussions associades amb l’ús de les TIC, sent les més destacades: la reducció de la qualitat de vida (pitjor salut i baixa qualitat del son), la presència de dificultats per a la socialització presencial i la disminució del rendiment acadèmic.