Skip to main content

Medicina integrativa: què és i quins beneficis aporta

Medicina integrativa. Freepik

Durant els anys 70 i 80, es va introduir el terme "medicina alternativa" per descriure aquelles pràctiques i teràpies que se situaven fora del corrent principal de l'atenció mèdica. Tot i això, en l'última dècada, aquest terme ha estat substituït per "medicina integrativa i complementària" (CIM en anglès), reflectint un canvi d'enfocament cap a la consideració d'aquestes pràctiques com a complementàries a l'atenció mèdica convencional.

Introducció

A mesura que aquestes disciplines no convencionals s'han integrat cada cop més a la pràctica mèdica, ha augmentat el nombre d'investigacions i la recerca d'evidència científica per donar suport al seu ús. Aquest augment de la investigació ha proporcionat una base més sòlida per a la incorporació de teràpies CIM a l'atenció mèdica convencional.

El terme de medicina integrativa sembla més adequat per descriure una pràctica mèdica que combina de manera efectiva la medicina convencional amb altres disciplines, integrant teràpies i enfocaments de múltiples fonts per proporcionar una atenció més completa i personalitzada al pacient.

El concepte de salut integrativa pot englobar els diferents professionals de la salut, no només metges, que ofereixen enfocaments complementaris a l'atenció als pacients.

La salut integrativa és un model d'atenció que cerca donar resposta als problemes físics, emocionals, mentals, socials i espirituals per generar un impacte positiu en la salut i la qualitat de vida de les persones.

En essència, cerca combinar el millor de la medicina convencional amb teràpies complementàries sota el paraigua de l'evidència científica per proporcionar una atenció holística i centrada en la persona.

Advoca per apoderar el pacient i implicar-lo en el procés de curació, mitjançant l'adquisició d'hàbits saludables a més de posar a la seva disposició una varietat de modalitats terapèutiques per part de diferents professionals de la salut. Per tant, s'enfoca no només en tractar la malaltia, sinó també a fomentar la salut i el benestar. El pacient és vist com un col·laborador actiu en la pròpia cura de salut i no simplement com un receptor passiu d'atenció sanitària.

Components clau de la medicina integrativa

Un dels components clau de la medicina integrativa és l’ús de teràpies o tractaments complementaris o no convencionals. Aquests poden incloure una varietat d’enfocaments, com la medicina herbal, l’acupuntura, la meditació, el ioga, la nutrició, el massatge i altres tècniques de manipulació corporal. Tot i això, és important destacar que la medicina integrativa no reemplaça la medicina convencional, sinó que la complementa. Al nostre país aquest tipus de tractaments no són finançats pel sistema públic de salut.

Un component essencial de la medicina integrativa és la promoció d’estils de vida saludables. Això inclou la promoció d’una nutrició saludable, l’activitat física regular, el maneig de l’estrès, la qualitat del son i les connexions socials. Tots aquests factors tenen un paper crucial en el manteniment de la salut i el benestar general.

Finalment, cal destacar que la medicina integrativa es basa en la millor evidència científica disponible. Això significa que les teràpies utilitzades han de ser recolzades per la investigació i considerades segures i efectives. La medicina integrativa cerca un equilibri entre els enfocaments convencionals i complementaris, utilitzant l'evidència científica com a guia.

El model dels Estats Units

La doctora Helene Langevin, una destacada experta en medicina integrativa i directora del National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), ofereix una perspectiva valuosa sobre aquest enfocament de la salut i el benestar, dotant de recursos econòmics per a la investigació i implementació de les CIM als Estats Units.

Segons Langevin, la salut és més que simplement l'absència de malaltia i l'enfocament de la medicina integrativa considera l'individu totalment, incloent-hi totes les dimensions de l'ésser humà. És interessant el paper de la medicina integrativa en el tractament de les malalties cròniques, una preocupació creixent de la nostra societat.

Els tractaments no convencionals engranats a la pràctica mèdica habitual poden oferir solucions eficaces i de baix cost per al maneig de malalties cròniques en enfocar-se en canvis en l'estil de vida i la prevenció de més complicacions.

Oncologia integrativa

Si parlem de medicina integrativa, especial interès té l'abordatge holístic del pacient oncològic.

Des de fa dècades, nombrosos centres d'oncologia als Estats Units, Canadà i Europa ofereixen serveis d'oncologia integrativa per tenir cura dels pacients. Al nostre país, aquesta pràctica està començant a desenvolupar-se en alguns centres de referència.

La situació de l'oncologia integrativa als Estats Units és especialment notable, ja que molts centres mèdics afiliats a universitats de prestigi, com Harvard Medical School, han estat promovent aquest tipus d'enfocament durant anys, incloent-la a la cartera de serveis.

Les teràpies complementàries integrades als serveis d'oncologia pediàtrica dels Estats Units inclouen:

 • Acupuntura: útil per al maneig de nàusees, vòmits, ansietat i dolor.

 • Nutrició: essencial per millorar els resultats i la qualitat de vida del pacient.

 • Pràctiques ment-cosmindfulness, ioga o tai-txi, que ajuden a controlar l'estrès i l'ansietat, alhora que proporcionen activitat física ajustada a l'estat basal del pacient.

 • Massatge: beneficiós per alleujar l'ansietat i millorar la qualitat del son.

 • Artteràpia: música, escriptura i arts plàstiques.

El propòsit de l'oncologia integrativa és assegurar una atenció integral, rigorosa i de qualitat, posant a l'abast del pacient el coneixement mèdic actual basat en l'evidència científica i el pla de tractament oncològic convencional.

L'oncologia integrativa combina els tractaments convencionals utilitzats en oncologia (quimioteràpia, teràpia dirigida, agents biològics, cirurgia i radioteràpia) amb teràpies complementàries basades en l'evidència. L'objectiu principal és millorar la qualitat de vida i el benestar del pacient oncològic a totes les fases del tractament, independentment del pronòstic.

Un aspecte fonamental en l'oncologia integrativa és alleujar els efectes secundaris dels tractaments convencionals en totes les etapes de la malaltia. Pot ser un objectiu el tractament per si mateix, com l'acupuntura mèdica o la suplementació nutricional, o es pot entrenar el pacient en tècniques i eines que l'apoderin, com ara el mindfulness.

S'ha demostrat evidència a:

 • Alleugeriment de nàusees i vòmits.

 • Astènia.

 • Alleugeriment de diarrea i restrenyiment.

 • Alleugeriment del dolor neuropàtic.

 • Tractament del dolor associat al càncer.

 • Maneig de l'estrès i l'ansietat.

 • Minimitzar la sequedat de boca i els canvis a les mucoses.

 • Millorar l'adherència al tractament.

Per afavorir la seguretat del pacient i una atenció amb certes garanties, els abordatges de salut integrativa haurien de ser prescrits i oferts dins del sistema sanitari de salut. En aquests moments ens trobem amb manca de regulació tant al seu ensenyament com a la seva pràctica.

Conversar amb el metge de referència en un ambient de confiança sobre diferents enfocaments integratius i posar en mans de professionals de salut altament capacitats són punts clau per poder rebre la millor atenció possible.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  09/08/2023 Última modificació:  19/03/2024
medicina integrativa · teràpies complementàries
martinez-garcia-esthe
Esther Martínez García
Veure més

Pediatre. Cap de la Unitat d'Oncologia Pediàtrica Integrativa (UOPI). Especialitzada en acupuntura i nutrició oncològica

Oncologia Pediàtrica Integrativa

Activitats relacionades