Skip to main content
Grup d'amics adolescents. Freepik

Pubertat fisiològica: què és, quan s’inicia i quins canvis es produeixen

Grup d'amics adolescents. Freepik

Què és la pubertat?

 

La pubertat és el període del desenvolupament humà en què els nens passen a ser adults joves. Es tracta d'un procés maduratiu lent, que dura uns 4 o 5 anys, en què es produeix no només el desenvolupament gonadal i genital, sinó també l'aparició de caràcters sexuals secundaris, una acceleració del creixement, una modificació de la composició corporal i de les proporcions corporals, així com l'inici dels canvis psicològics, emocionals, socials i mentals propis de l'adolescència. 

 

Aquest procés finalitza quan s'ha aconseguit la talla adulta, la maduració sexual completa i la capacitat reproductora. Comprendre la pubertat pot ajudar a viure aquest procés de manera més natural. 

 

La pubertat no s'ha de confondre amb l'adolescència, ja que són etapes que comprenen edats diferenciades: la primera en produir-se és la pubertat, seguida de l'adolescència, que concentra els anys entre aquesta i l'edat adulta, i són etapes que comprenen canvis psicològics diferents.

 

 

Quan comença la pubertat?

 

La pubertat es regula a través d'hormones que se secreten al cervell. Des d'una zona del cervell anomenada hipotàlem se secreta l'hormona LHRH la qual activa l’hipòfisi, una altra glàndula petita situada una mica més avall de l'hipotàlem, perquè secreti les gonadotropines: l'hormona luteïnitzant (LH) i l'hormona fol·liculoestimulant (FSH). Alhora, la LH i FSH estimulen les gònades, ovaris en el cas de les nenes que secretaran estrògens i testicles, en el cas dels nens que secreten testosterona.

Infografia pubertat

Aquest eix hipotàlem-hipofisari s'activa en néixer i es manté activat els primers mesos de vida, i és el que es coneix com a “mini-pubertat”. Després d'aquesta minipubertat l'eix hipotàlem-hipofissari es manté pràcticament quiescent fins a la pubertat. 

 

Arribats el moment de la pubertat, aquest eix es torna a activar. A les nenes, la LH i FSH estimulen la maduració de l'ovari i cèl·lules reproductives, així com l'alliberament d'estrògens. A l'home, a nivell testicular, estimulen la producció de testosterona i producció d'esperma i augment de volum testicular. 

 

Una de les eines per valorar l'etapa evolutiva de la pubertat, tant en nens com en nenes, és l'escala de Tanner.

 

 • En el cas de les nenes l'inici de la pubertat ve marcat per l'aparició del botó mamari (estadi S2 de l'escala de Tanner per a la maduració de les mames), tenint lloc de manera fisiològica entre els 8 i els 13 anys (de mitjana 10 anys i mig). 

 • Pel que fa als infants l'inici de la pubertat correspon a l'augment del volum testicular ≥ 4 ml (grau G2 a l'escala de Tanner respecte a volum testicular) passant entre els 9 i els 14 anys.

 

Els factors genètics influeixen en determinar l'edat d'inici de la pubertat, però també hi contribueixen els factors ambientals com aspectes nutricionals, estressors, l'exposició a disruptors endocrins entre d'altres. Començar la pubertat abans o després de les edats marcades com a fisiològiques o “normals” no vol dir que hi hagi d'haver una malaltia, però si mereix ser consultat amb el pediatre.

 

Quins canvis físics es produeixen durant la pubertat?

 

En les noies:

 • Els estrògens alliberats pels ovaris són responsables de canvis físics com l'augment de la mama i la secreció de moc vaginal, així com canvis als genitals tant interns com externs. 

 • La forma del cos també canvia i s'eixamplen els malucs i s'hi acumula més greix. La primera menstruació que anomenem menarquia, té lloc dos anys després de l'inici del botó mamari. 

 • Durant la pubertat es produeix una estirada un o dos anys abans de la menarquia. 

 • Després d'aquesta primera regla creixen uns 4-5 cm més, abans de deixar de créixer.

 

En els nois:

 • La testosterona produïda pels testicles produeix aparició de pèl negre i gruixut a la zona del pubis i a nivell axil·lar, un augment de la mida del penis i de les ereccions. 

 • També hi haurà ejaculacions (sortida de semen), especialment durant el son. 

 • Més endavant apareixerà també pèl als braços i les cames, apareixerà la barba i es produirà un canvi de la veu. 

 • Alguns nois poden tenir una mica de pit a l'inici de la pubertat que després desapareix. 

 • Durant la pubertat es produeix l'estirada puberal, que sol ser entre els 12 i els 15 anys i s'allarguen primer els braços i les cames. Després creix el tronc i la musculatura se segueix desenvolupant i s'eixamplen les espatlles.

 

Altres hormones de la pubertat provenen d'unes glàndules situades a sobre dels ronyons, les glàndules suprarenals, que secreten hormones androgèniques en ambdós sexes i són responsables del creixement del pèl púbic i de les aixelles, de l'olor del cos i l'acne, que també apareix en dones. 

 

L'etapa de la pubertat es manifesta també a través de canvis de caràcter psicològic que s'estableixen com la transició de la infància a la vida adulta i que poden ser tant intel·lectuals com emocionals o socials. Es produeixen modificacions de conductes, actituds, preferències, expressions d'emocions… que poden resultar difícils de gestionar tant per a ells mateixos com per al seu voltant.

 

Quan finalitza la pubertat?

 

La pubertat finalitza en el moment que s'ha assolit la talla adulta, la maduració sexual completa i la capacitat reproductora, cosa que sol passar uns 4-5 anys després del seu inici. 

 

Cal tenir en compte que això pot ser fins a dos anys després de la menarquia en dones i també després de diversos anys de les primeres ejaculacions en l'home.

 

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  19/04/2024 Última modificació:  05/07/2024
pubertat
Marta Ramón Krauel
Marta Ramón Krauel
Veure més
Cap del Servei d'Endocrinologia Pediàtrica Servei d'Endocrinologia
Pubertad normal. (2020). Pediatría integral. https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-06/pubertad-normal/ Pozo J. Pubertad normal y sus variantes. En: García JJ, Cruz O, Mintegui S, Moreno JM, eds. M. Cruz Manual de Pediatría (4ª edición). Madrid: Editorial Ergon; 2020. p. 794-8. ISBN: 978-84-17194-65-9. 5. Wood CL, Lane LC, Cheetham T. Puberty: Normal physiology (brief overview). Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2019; 33: 101265. doi: 10.1016/j.beem.2019.03.001.

Continguts relacionats

Espermaquia: que és i quan té lloc
Article

Espermaquia: que és i quan té lloc

Es coneix amb el nom d'espermaquia la primera ejaculació que té lloc en la vida d'un home. Aprèn com ocorre aquest fenomen i a quina edat sol ocórrer.

Pubertat precoç i avançada: què són i per què apareixen abans d'hora
Article

Pubertat precoç i avançada: què són i per què apareixen abans d'hora

La pubertat precoç es defineix com l'aparició dels caràcters sexuals secundaris abans dels 8 anys en la nena i abans dels 9 en el nen. És almenys deu vegades més freqüent en nenes que en nens.

Quan es considera que hi ha un retard en la pubertat?
Article

Quan es considera que hi ha un retard en la pubertat?

Es defineix com a pubertat retardada quan una noia no ha iniciat l'aparició de caràcters sexuals (en la dona ho marca el botó mamari) als 13 anys i en els nois quan als 14 anys encara no hi ha hagut un augment dels testicles.