Skip to main content

Ingesta de cossos estranys en nens. Què fer quan un nen s'empassa accidentalment un objecte?

Bebé amb objecte a la boca

Quan un nen s'empassa accidentalment un objecte, és important actuar amb precaució. La ingesta de cossos estranys és comú en nens petits, amb monedes sent l'objecte més freqüent. En la majoria dels casos, aquests objectes passen naturalment a través del sistema digestiu. No obstant això, alguns objectes requereixen endoscòpia o extracció quirúrgica. La ubicació de l'objecte en l'esòfag, l'estómac o l'intestí prim determina el risc i el tractament adequat. La seguretat i l'atenció mèdica són fonamentals en aquests casos.

La ingesta d'un cos estrany és el pas al tracte digestiu (esòfag, estómac i intestí) d'un objecte. En la majoria de casos es tracta d'una ingesta accidental en nens en edat preescolar o escolar, registrant la major incidència al voltant dels tres anys. En aquests casos les monedes són el cos estrany més freqüentment ingerit. Altres cossos estranys freqüents són agulles, parts de joguines i balins.

El 80% s'eliminen espontàniament, un 19% necessiten endoscòpia (segona causa més freqüent d'endoscòpia en l'edat pediàtrica) i un 1% extracció quirúrgica.

Una situació especial és la ingesta de pila de botó, composta per metalls pesants, que pot produir lesions per tres mecanismes: pressió, cremades elèctriques de baix voltatge i necrosi de la mucosa digestiva per alliberament del seu contingut tòxic (mercuri, zinc, òxid de plata, liti i, de vegades, hidròxid sòdic o potàssic).

La probabilitat de produir algun tipus de repercussió sobre la salut depèn de les característiques de l'objecte ingerit. La seva grandària, forma i composició determinen, en primer lloc, la seva capacitat de progressió al llarg del tracte digestiu i, en segon lloc, el possible dany local que poguessin causar per mecanismes físics o químics. 

Cossos estranys en esòfag

Suposen un 20% dels casos i es localitzen amb més freqüència en el seu terç mig. Generalment solen produir dolor a la regió central del pit, dolor amb la ingesta i acumulació i sortida de saliva per la boca per dificultat per empassar.

En alguns casos més lleus pot passar desapercebuda i produir complicacions per perforació de l'esòfag o per pneumònies per aspiració. Per això és recomanable la seva extracció en tots els casos mitjançant endoscòpia.

Cossos estranys en estómac

És la localització més freqüent en el moment del diagnòstic (60%). En nens més grans, objectes de menys de 2 cm d'amplada i fins a 5 cm de longitud poden sortir de l'estómac sense dificultat. En nens petits i lactants, el límit de longitud és de 3 cm.

És recomanable extreure aquells cossos estranys amb alt risc de complicacions: grandària superior a l'indicat anteriorment, objectes punxants i/o tallants (agulles, agulles, vidres,...), piles de botó i imants, en el cas d'haver-ne ingerit diversos.

En la resta dels casos, que suposen la majoria, els cossos estranys s'expulsaran amb facilitat i no és necessària l'hospitalització. S'aconsella dieta rica en fibra i vigilar els excrements buscant l'objecte i s'indicarà tornar al nen a urgències si no l'expulsa en dues setmanes o si apareix dolor abdominal, vòmits o sagnat pel recte. No està indicada l'administració de laxants, encara que ocasionalment es poden utilitzar olis minerals.

Cossos estranys en intestí prim

Suposen un 11% dels casos. La progressió dels cossos estranys que han arribat a aquest nivell sol ser fàcil i a ritme intestinal normal. Només està indicada la seva extracció mitjançant endoscòpia en el cas de cossos estranys amb alt risc de complicacions que estiguin localitzats en duodè. En el cas de no ser accessibles per endoscòpia, és aconsellable l'hospitalització del nen. Són signes d'alarma, i indicacions de cirurgia, el dolor abdominal, els vòmits, la febre i el sagnat pel recte.

En la resta dels casos, les recomanacions i l'actitud són les mateixes que en el cas de cossos estranys allotjats a l'estómac.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  27/09/2020 Última modificació:  04/07/2024
pediatre · urgències · asfíxia · ennuegada
Araceli Domingo
Araceli Domingo Garau
Veure més
Pediatre Urgències Pediàtriques

Continguts relacionats

La síndrome d'Asperger: què és i quines són les seves característiques
Article

La síndrome d'Asperger: què és i quines són les seves característiques

La síndrome d'Asperger és un trastorn del desenvolupament menys conegut que l'autisme però, que en canvi, afecta a molta més població. Què és i quins són els seus trets més característics?

Com són les primeres visites al pediatre?
Article

Com són les primeres visites al pediatre?

És molt possible que el pediatre visiti amb més freqüència al nen durant el seu primer any de vida que en qualsevol altre moment. Per què són tan importants aquestes primeres visites i quin objectiu tenen?

Aprèn com evitar i actuar davant d'un nen que s'ha empassat una pila de botó
Article

Aprèn com evitar i actuar davant d'un nen que s'ha empassat una pila de botó

Si tens nens petits a casa, és important que guardis les piles de botó fora del seu abast i que sàpigues què és el que cal fer si el teu fill se n'empassa una.

Com actuar quan un nen ingereix accidentalment un cos estrany
Article

Com actuar quan un nen ingereix accidentalment un cos estrany

La ingesta d'un cos estrany és el pas d'un objecte al tracte digestiu (esòfag, estómac i intestí). Es tracta d'un accident molt freqüent a l'edat pediàtrica i la incidència més gran passa entre els sis mesos i tres anys.

Activitats relacionades