Skip to main content
Què són i per què es produeixen els mol·luscs contagiosos

Què són i per què es produeixen els mol·luscs contagiosos

Què són i per què es produeixen els mol·luscs contagiosos

Què són i per què es produeixen els mol·luscs?

El mol·lusc contagiós és una infecció viral de la pell causada per un poxvirus, virus del mol·lusc contagiós. És molt freqüent en nens en edat escolar, sobretot en els primers vuit anys de vida.

Es transmet a través del contacte directe pell amb pell d'una persona afectada a una altra, sent més freqüent en nens que assisteixen a guarderia o fan piscina, ja que, encara que controvertit, s'ha descrit transmissió a través de superfícies contaminades i fòmits com tovalloles, flotadors o xurros de piscina.

Els nens amb pell atòpica al tenir defectuosa la funció de barrera cutània i la immunitat pròpia de la pell, són més susceptibles a presentar la infecció.

Com es manifesta?

La infecció es manifesta amb l'aparició de granets d'entre 2 i 8 mm, rosats o color carn, que poden tenir una mica de brillantor i presentar un aspecte perlat. Moltes vegades aquests granets tenen una depressió central. Usualment són múltiples, poden estar agrupats i en ocasions seguir una distribució lineal, però també pot presentar-se amb una única lesió. Apareixen arreu del cos, tot i que les localitzacions més freqüents són la pell de les aixelles, avantbraços, glutis, i engonals.

Aquests granits poden picar, i amb el rascat s'encomanen a altres zones del cos i es multipliquen.

Amb el temps poden tornar-se molt vermells (inflamar-se) i això sol indicar una reacció de defensa del cos per eliminar-los. En nens atòpics, pot aparèixer un èczema al voltant del com molluscum i de vegades apareixen èczemes a distància o generalitzats que és el que es coneix reacció ide.

Usualment té un curs benigne i no presenta complicacions, però en ocasions pot haver sobreinfecció bacteriana (impetiginització) secundària al rascat.

És necessari tractar els mol·luscs?

El mol·lusc contagiós no és una malaltia greu, sinó que és una infecció que es queda localitzada a la pell sense que pugui passar a la sang o als òrgans interns.

Sense tractament, les pròpies defenses de l'infant solen ser capaços d'eliminar el virus, per la qual cosa no és absolutament necessari tractar-los. El temps mitjà per desenvolupar defenses contra el virus és d'uns dos anys. Per això, en determinades circumstàncies estaria indicat realitzar algun tractament com poden ser: si apareixen èczemes a causa del mol·lusc; si els nens no poden realitzar les seves activitats habituals per culpa dels molluscum; si apareixen en zones molt molestes com a la cara o les parpelles; si piquen molt; o si s'infecten amb facilitat. La pell és capaç d'eliminar el virus per si sola sense deixar rastre del virus, però això podria trigar fins i tot anys.

Mentre això succeeix hi ha el risc de propagació de virus per autoinoculació a altres àrees de la pell i contagi a altres nens, per la qual cosa sí que és recomanable el seu tractament.

Quin és el seu tractament?

Existeixen diferents formes de tractament amb resultats variables, que depenen també de l'edat, localització i nombre de lesions que presenti el nen. El més efectiu però que pot resultar dolorós i traumàtic en alguns nens és el curetatge (rascat) de cadascuna de les lesions. Per mitigar el dolor s'aplica anestèsic tòpic previ al procediment, però fins i tot així es pot experimentar una mica de dolor. Amb aquest tractament no sol quedar cicatriu.

S'ha emprat també crioterpia (esprai de nitrogen líquid) que congela els moluscum perquè després caiguin. La criterpia pot deixar cicatriu o una taca blanca o marró per la qual cosa no sol ser un tractament d'elecció.

Una alternativa indolora a el tractament però menys efectiva és l'aplicació tòpica d'hidròxid de potassi al 5%. Aquest producte s'aplica un cop al dia sobre cada mol·lusc i es retira als dos minuts. L'hidròxid de potassi després d'uns dies d'aplicació provoca una irritació del moluscum que finalment és la que acaba curant el moluscum.

Un dels problemes amb aquest tractament és que pot irritar, especialment en nens atòpics i que sol ser insuficient per a mol·luscs de grans dimensions. També s'ha emprat la crema imiquimod, si bé no és una indicació aprovada.

Hi ha altres productes més forts com la cantaridina que el dermatòleg pot aplicar a la consulta cada dues o tres setmanes. La cantaridina provoca una petita ampolla, i quan aquesta s'asseca el mol·lusc se sol curar. El principal problema de la cantaridina és que pot provocar butllofes grans en alguns pacients.

L'administració de suplements de zinc ha mostrat tenir un efecte potenciador del sistema immune i podria utilitzar-se en teràpia coadjuvant en el tractament per afavorir l'autoeliminació de virus.

És important discutir amb el dermatòleg la millor opció en cada cas particular.

Després de tractar, poden tornar a sortir els mol·luscs?

És possible que en les dues primeres setmanes després del tractament tornin a aparèixer mol·luscs. Això sol ser degut a l'oblit d'algun mol·lusc i aquest torna a contagiar, o bé que en el moment de realitzar el tractament era un mol·lusc que encara estava covant-se i no era visible.

Generalment un cop el nen s'ha curat completament és poc freqüent que es torni a contagiar.

Com prevenir el contagi?

Per prevenir el contagi sol ser útil l'adopció de les següents mesures:
  • Evitar qualsevol activitat o esports amb contacte físic estret o el contacte amb les zones de la pell afectades d'altres persones.
  • No compartir bany, roba, xurros o tovalloles ni banyar-se a la mateixa piscina que altres nens que se sàpiga que tenen mol·luscs.
  • Cobrir amb roba, tiretes o esparadrap les zones afectades.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  18/03/2014 Última modificació:  17/07/2023