Skip to main content
Picadas en el brazo de chinches

Xinxes en nens: què són, com es manifesten i quines mesures adoptar

Picadas en el brazo de chinches

Què són les xinxes de llit?

Les xinxes són un insecte pla de color marró-vermellós de la mida d'una llentia. El seu nom és Cimex lectularius i es troba distribuït a tot el món, s'amaguen al dia als llits i els seus voltants, esquerdes de cadires, butaques, a les cortines, les catifes i moquetes, armaris, esquerdes de parets i terres, maletes i a la roba.  

Imatge: Xinxes. De color vermell-castany, amb un abdomen segmentat i ales vestigials. Bolognia JL et al. Dermatologia. 4ª ed. Barcelona: Elsevier Espanya; 2018 

 

A la nit surten per alimentar-se de la sang humana o dels animals. Després d'alimentar-se no es queden gaire temps sobre el cos de la persona o de l'animal, però s'amaguen en llocs propers com la roba o l'equipatge amb la qual cosa es facilita que es moguin amb facilitat d'un lloc a l'altre.

 
 És una malaltia freqüent que pot afectar persones de qualsevol edat, origen, condició social o hàbits higiènics.

 

Com es transmeten les xinxes?

Les xinxes es troben amagades als racons de les habitacions on dormim.

 

Són més freqüents en països tropicals i en vies de desenvolupament, però poden viure en qualsevol ambient. Per això els viatgers freqüents tenen més risc de veure's afectats. També si hem estat a una residència o hotel on hi hagi hagut casos en altres habitacions.

 

 Aquestes poden amagar-se a la roba de viatge, maletes, motxilles i diferents estris que portem amb nosaltres en els nostres viatges. Així poden arribar a casa nostra. A més també poden passar d'una habitació a una altra per petites esquerdes a les parets, o arribar a mobles o articles de segona mà.

 

 Les xinxes no es fiquen al nostre cos ni es queden enganxades a la pell.

 

Com es pot prevenir aquesta transmissió?

Quan viatgem a hotels o residències, és recomanable inspeccionar el matalàs per si trobéssim xinxes o la seva femta, que es veuen com a petites boles negres. És recomanable deixar l'equipatge lluny del llit, i guardar la roba utilitzada en bosses tancades, ja que atrauen les xinxes.

 

També hauríem d'anar amb compte amb la compra de mobles i matalassos de segona mà, sempre examinant-los a fons.

 

Si ja hem patit picades nocturnes durant un viatge o sospitem que hem estat en contacte amb una habitació on hi ha xinxes presents, el més important és netejar la roba, maletes, motxilles i tots els estris que ens haguem portat a casa, o potser que ens portem les xinxes amb nosaltres.

 

La neteja s'ha de fer a 60 graus en rentadores, encara que també es podrien congelar, aspirar o netejar exhaustivament.

 

Com es manifesta?

Les picades de xinxa solen manifestar-se com a ronxes vermelloses (similars a les picades de mosquit), i, de vegades, poden aparèixer diverses lesions alineades. Tendeixen a aparèixer en zones exposades durant el son, sent els llocs més típics la cara, el coll, les mans i els braços.