Skip to main content

Reptes a l'entorn escolar per als alumnes amb trastorns de l'espectre autista

Nen dibuixant en el col·legi

L'entorn escolar, des de les primeres etapes comporta reptes per a tots els alumnes. No obstant això, els reptes als quals s'enfronten els alumnes amb trastorns de l'espectre autista (TEA) són majors amb l'arribada de la secundària a causa de les pròpies particularitats del trastorn. 

L'entorn escolar com un repte

L'entorn escolar, des de les primeres etapes comporta reptes per a tots els alumnes. No obstant això, els reptes als quals s'enfronten els alumnes amb TEA són majors amb l'arribada de la secundària. Augmenten per les dificultats pròpies del trastorn en les habilitats socials i de comunicació (cada vegada més complexes), les conductes o interessos restringits i repetitius, les dificultats emocionals (dificultats per a superar situacions estressants, augment d'episodis d'ansietat, disminució de l'estat d'ànim, …) i de comportament i les dificultats d'aprenentatge (dèficits en les habilitats d'organització i execució de les tasques).

Els adolescents amb TEA comparteixen característiques bàsiques comunes, no obstant això, cadascun presenta les seves pròpies característiques i particularitats que l'ajudaran a enfrontar-se als reptes de l'escolarització com són: les seves habilitats acadèmiques i interpersonals, els seus interessos actuals i l'estat de salut mental del moment específic.

També és important tenir en compte que el propi entorn escolar pot presentar reptes o situacions de conflicte per no atendre les necessitats dels alumnes amb TEA:

 • Aspectes relacionats amb el pla d'estudi (si s'ajusta a les característiques de l'alumne).

 • Els recursos de suport escolar.

 • Les característiques tant personals com de formació dels docents.

 • L'adaptació a l'entorn social (amistats, habilitats de socialització i integració social).

 • Aspectes ambientals (soroll, estructura, temperatura…)

 • La presència de burles i d'intimidació per part dels companys.

Canvi d'escolarització de primària a secundària

El pas de primària a secundària comporta canvis significatius i un augment de l'exigència a nivell acadèmic, social i d'autonomia. Per a molts alumnes amb TEA aquesta adaptació als canvis suposa un repte, generant inquietud o ansietat. Per a poder encarar a tots aquests reptes serà necessari disposar de:

 • Canals de comunicació freqüents i efectius entre l'equip docent, l'adolescent i els seus pares.

 • Col·laboració entre l'equip docent, l'adolescent i els seus pares.

El repte de la socialització a l'escola per als adolescents amb TEA

L'escola es dona en un entorn social: exigeix interacció amb els professors i alumnes durant tota la jornada. Per als alumnes amb TEA l'exigència social és un dels principals factors de dificultat i estrès.

La relació amb els iguals

Els adolescents amb TEA acostumen a tenir dificultats en les interaccions socials a l'escola i com a conseqüència a tenir pocs amics, xarxes socials limitades, experimentar rebuig o assetjament per part dels companys. Degut majorment a:

 • Les dificultats en habilitats sociocomunicativas cada vegada més evidents. Dificultant la integració en el grup d'iguals pel que sembla a vegades inadequat, inusual o estrany i per les dificultats en l'ús social del llenguatge (no saber que dir en una conversa).

 • L'evitació de la integració en el grup per l'ansietat social i no per falta de motivació. El fracàs reiterat en les interaccions socials condueix a una major ansietat social, establint-se un cercle d'anticipació-ansietat-evitació.

Relació amb els professors

Molts dels aspectes esmentats també generen dificultats i conflictes en la relació amb els professors. A vegades la comunicació amb el professor pot no estar ajustada, generant-se discussions freqüents, enfrontaments o, per contra, una conducta excessivament inhibida.

Assetjament escolar (bullying)

L'assetjament escolar o Bullying és un problema social greu que genera conseqüències serioses (risc de simptomatologia física, d'ansietat i risc de suïcidi) tant per a les víctimes com per als agressors. L'assetjament escolar es pot definir com un comportament agressiu o mal intencionat que es duu a terme de forma repetida en el temps en una relació interpersonal que es caracteritza per asimetria de poder.

Els alumnes amb TEA a causa de les seves dificultats en habilitats socials i de comunicació, els fan més vulnerables a sofrir assetjament escolar, sent en molts casos les víctimes. El risc a sofrir assetjament disminueix en els alumnes que prefereixen jugar solos o que juguen amb uns altres que se'ls acosten i augmenta en els que volen relacionar-se, però tenen dificultats.

A vegades són els propis alumnes amb TEA els qui no s'adonen i realitzen conductes d'assetjament cap a altres companys. Degut principalment a la presència de respostes disruptives o impulsives, elevada rigidesa i dèficit en habilitats socials i de comunicació.

Davant aquest risc de dificultats, des de l'escola s'ha d'afavorir la integració d'alumne amb TEA i proporcionar a les famílies i alumne estratègies efectives per a afrontar l'assetjament escolar.

Què poden fer els professors i els pares per a millorar l'adaptació i el benestar de l'adolescent amb TEA a l'escola?

 1. Disposar d'un protocol on es reflecteixin les seves necessitats i els procediments i accions que es duran a terme per a donar resposta a aquestes i una avaluació periòdica d'aquests procediments.

 2. Potenciar una comunicació freqüent entre els pares i l'equip docent.

 3. Afavorir situacions en les quals pugui parlar amb adults en un entorn no amenaçador.

 4. Estar pendent de l'alumne per a actuar amb rapidesa davant situacions problema.

 5. Ús d'històries socials visuals i instruccions per a ajudar-ho a identificar i respondre davant l'assetjament escolar.

 6. Ensenyar al grup d'iguals com establir relacions positives amb la persona amb TEA.

Per a més informació sobre l'adolescent amb trastorn de l'espectre autista i els reptes als quals s'exposen en l'entorn escolar, consulteu el 12è Informe FAROS «Una mirada a la salut mental dels adolescents - Claus per a comprendre'ls i acompanyar-los».

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  11/08/2022 Última modificació:  20/12/2023
autisme · trastorns de l'espectre autista · alumne
María Ángeles Mairena García de la Torre
María Ángeles Mairena García de la Torre
Veure més

Psicòloga clínica. Experta en trastorns del neurodesenvolupament.

Àrea de Salut Mental
Marcela Mezzatesta Gava
Marcela Mezzatesta Gava
Veure més

Psiquiatre infantil

Àrea de Salut Mental

Veure més
Marcela Mezzatesta Gava
María Elías
Veure més

Psicòloga clínica

Àrea de Salut Mental

Veure més

Continguts relacionats

Alumnes que s'autolesionen: guia pràctica per a educadors
Article

Alumnes que s'autolesionen: guia pràctica per a educadors

És molt important que els professors, educadors, i la resta de professionals dels centres educatius coneguin l'elevada prevalença de l'autolesió en els joves, així com els mètodes més habituals i els motius pels quals les persones recorren a l'autolesió.

Com poden els professors detectar pensaments suïcides en els alumnes?
Article

Com poden els professors detectar pensaments suïcides en els alumnes?

El doctor Francisco Villar Cabeza, psicòleg clínic i coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor, a través de la plataforma SOM Salut Mental, aporta les claus perquè els docents afrontin el diàleg amb els alumnes sobre el suïcidi i com poder ajudar-los i acompanyar-los.

Què és l’autisme i quins són els símptomes segons l’edat?
Article

Què és l’autisme i quins són els símptomes segons l’edat?

L'autisme és un trastorn del desenvolupament neurològic que afecta la socialització, la comunicació i la conducta. Els símptomes varien segons l'edat, des de falta de contacte visual en bebès fins a patrons repetitius en nens majors. La detecció precoç és crucial per al tractament. El Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme busca augmentar la consciència i promoure la inclusió de persones amb TEA.

Les reines del camuflatge: nenes amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA)
Article

Les reines del camuflatge: nenes amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA)

Tímides, inhibides, solitàries, ansioses, perfeccionistes, amants de la rutina, amb passions intenses.... Aquests són alguns dels qualificatius que reben les nenes amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) abans d'arribar a un diagnòstic clínic.