Skip to main content

És recomanable que els nens facin deures durant l'estiu?

Nenes llegint a l'exterior. Freepik

Són adequats els deures durant l'estiu? Si entenem els deures d'estiu com el "típic" quadern que cal omplir potser aquesta no sigui la millor opció. Però si ho entenem com una oportunitat per a practicar noves activitats que fomentin l'aprenentatge no formal i informal com viatjar, visitar museus o assistir a actes culturals, si.

Deures durant les vacances

Considerar que els nens han de realitzar tasques escolars en forma de deures durant les vacances d’estiu, mitjançant els tradicionals quaderns d’exercicis, pot portar-nos a entendre per error que el procés d’aprenentatge es dóna, bàsicament, al centre escolar.

Podríem arribar, fins i tot, a defensar la concepció errònia de que si no seguim exercitant aquest mètode d’ensenyament-aprenentatge, es produeix una interrupció en la consolidació o adquisició de nous coneixements en els nens. Si bé és cert que l’escola és, durant la infantesa, un dels principals àmbits on es produeix l’aprenentatge, també és una evidència la tasca que exerceix l’educació no formal i la informal. En últim terme, l’ensenyament i, en general, l’aprenentatge, afecta totes les facetes i edats de la persona.

L’època de les vacances d’estiu es presta per fer precisament moltes tasques o activitats que no són plausibles de realitzar-se en context escolar. És per això que molts experts en ensenyament defensen una concepció no tradicional del concepte de “deures”. L’aprenentatge pot impregnar qualsevol activitat que duguin a terme els nens, i és tasca de l’escola promoure activitats no formals i informals en col•laboració amb la família i l’entorn més proper, amb la finalitat de fomentar un aprenentatge experimental i participatiu dels nens. 

El concepte clàssic de deures, a la societat actual, té, cada cop més, un atribut ”d’antiquat”. Els nens duen a terme tasques escolars durant més de dos mesos i han d’esperar unes correccions per part dels professors que, segons confessen molts nens, no sempre reben. Pedagògicament no és significativa una tasca d’aprenentatge en què no s'arribi a rebre cap feedback, o en la que l’estímul que suposa a nivell de motivació la revisió d’aquesta no arribi amb l’adequada immediatesa.

Poder desenvolupar activitats dilatades en el temps, que permetin l’exercici d’assignatures instrumentals (llengües, matemàtiques i ciències), el foment de la creativitat i l’aprenentatge col•laboratiu, pot ser un bon recurs per “reelaborar” la visió clàssica dels “deures”, en una societat on els nens estan saturats d’estímuls i on cada cop més, es premia en els nens la capacitat de crear i d’innovar.

Reflexions sobre els deures durant l'estiu

 

Howard Gardner, famós psicòleg i autor de publicacions relacionades amb la intel•ligència, ens diu que la ment creativa serà una de les ments del futur. Gardner és autor de la “Teoria de les intel·ligències múltiples”, en què es considera que les persones tenim set capacitats cognoscitives que poden arribar tant a treballar de manera coordinada com semiautònoma. Les intel•ligències que defineix Gardner són:

 1. Musical

 2. Cinètico-corporal

 3. Lògico-matemàtica

 4. Lingüística

 5. Espacial

 6. Interpersonal 

 7. Intrapersonal

Els deures d’estiu haurien de respondre a l’estimulació de totes elles, al correcte equilibri del desenvolupament intel·lectual dels nens.

Paul Kaufman en col·laboració amb el prestigiós psicòleg Daniel Goleman, al seu llibre “Espíritu creativo”, estudien la capacitat de la neuroplasticitat dels nens, com a eix central per potenciar un aprenentatge actiu, innovador i capaç de generar nous esquemes d’interacció amb el medi. 

Al nostre país, José Antonio Marina, reconegut pedagog, ens parla de la importància de la intel·ligència executiva i de l’hàbit com a elements imprescindibles per a la generació mitjançant l’aprenentatge de coneixements basats en  la creativitat.

Saturnino de la Torre, Catedràtic de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, ens parla de la importància de l’aprenentatge basat en l’error i per tant, en l’experimentació i en la necessitat d’una determinada llibertat/autonomia en el moment que els nens desenvolupin activitats escolars.

El fet que no existeixin evidències d’un millor rendiment escolar dels nens que han realitzat deures a l’estiu respecte els que no, és un altre argument a favor d’una nova concepció del format que haurien de tenir aquestes activitats/tasques.

El professor ha de ser el facilitador en aquesta nova manera d’emprendre el procés d’aprenentatge, en què l’alumne serà molt més autònom que en la concepció tradicional a què estem acostumats en el context de l’ensenyament formal. Amb aquest objectiu, serà necessari establir uns objectius, una dedicació de temps diari i un compromís amb el nen...ajudar-lo a adquirir els hàbits i qualitats d’un adult quant a responsabilitat i capacitat d’autogestió personal.  

Deures d'estiu: tipologia i enfocament 

A continuació es detallen algunes recomanacions relacionades amb les tasques o tipologia de “deures” que poden dur a terme els nens durant l’estiu:

 1. Cal pensar en cada nen, en les seves capacitats, habilitats, aficions…, i pactar amb els professors en acabar el curs, les tasques a fer durant les vacances.

 2. Fomentar l’exercici de continguts relacionats amb les assignatures instrumentals (idiomes i matemàtiques), perquè permeten una millor competència per emprendre les assignatures del nou curs, pel seu caràcter transversal al currículum. 

 3. Determinar i negociar amb el nen els objectius de les tasques a realitzar durant el període de vacances d’estiu.

 4. Pactar un horari i, en cas que sigui necessari, un espai per a la realització de les activitats.

 5. Acompanyar i ajudar, en cas que sigui necessari, els nens mentre fan els deures.

 6. Sempre és aconsellable determinar uns dies de descans, al període d’abans de tornar a l’escola, amb la finalitat que els dies previs a la seva incorporació puguin servir, un altre cop, d’adaptació a horaris, rutines i hàbits. 

Però, quin tipus d’activitats, que no tinguin el format de quadern de deures poden fer els nens a l’estiu? 

Detallem a continuació 10 suggeriments:

 1. Realitzar una activitat setmanal atractiva amb la família i detallar l’experiència en un diari amb la finalitat d’exercitar les habilitats relaciones amb l’escriptura. 

 2. Crear un “quadern de viatge” on el petit relati o projecti les seves vacances. Hi hauria d’incloure mapes, fotos, dibuixos, etc. D’aquesta manera, el nen integrarà la capacitat d’investigació i de creació amb diferents habilitats més enllà de les relacionades amb l’escriptura. 

 3. Activitats culturals i de socialització: visites a museus, concerts a l’aire lliure, cine en família, etc.

 4. Solidaritat: compartir moments amb persones (gent gran, nens, necessitats, persones amb necessitats especials, etc.) que puguin requerir la nostra ajuda. És bàsic inculcar als nens, des de petits, el concepte de la diversitat i que, a la vegada, coneguin les capacitats/limitacions que tots podem tenir. S’ha d’educar el respecte cap a la diferència.

 5. Lectura diària de llibres adequats a l’edat i els interessos del nen, tot fent que participi en el moment de seleccionar-los a la biblioteca.

 6. Activitats relacionades amb la lògica. Per a aquest tipus de tasques, els jocs poden tenir un protagonisme important en els seus diferents formats. Jocs de taula, jocs d’ordinador/tablet, etc. Per adquirir certs conceptes matemàtics, n’és un exemple el potencial dels escacs.

 7. Iniciar o profunditzar en idiomes: lectures, dibuixos animats, pel·lícules, grups de conversa o campaments amb immersió a una llengua, etc.

 8. No podem oblidar la importància de l’esport com a activitat estimuladora a nivell cerebral. 

 9. Tasques que fomentin la creativitat i que l’estimulin, per exemple, mitjançant la realització d’experiments a casa.

 10. Activitats centrades en ensenyaments artístics: música, pintura, dibuix, etc.

Conclusió respecte els deures d'estiu

Les vacances són, abans de res, un període de descans, però en cap moment això ha de significar que els nens abandonin per complet un procés d’aprenentatge planificat i amb uns objectius pedagògics preestablerts.

És important pensar en activitats significatives i atractives per als més petits, amb la finalitat d’estimular la consolidació i aplicació dels coneixements adquirits durant el curs escolar i amb l’ànim de fomentar el desenvolupament de nous coneixements, l’exercici d’hàbits i l’estimulació creativa de les diferents intel·ligències. 

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  11/07/2023 Última modificació:  15/02/2024
viatge · deures escolars · vacances · estiu
Begonya Nafria-IRSJD
Begonya Nafria
Veure més

Patient Engagement in Research Coordinator. Institut Recerca Sant Joan de Déu

Institut Recerca Sant Joan de Déu

Continguts relacionats

Consells per viatjar amb nens
Article

Consells per viatjar amb nens

Viatjar amb nens pot ser un plaer però també un desafiament. L'American Academy of Pediatrics (AAP) ofereix els següents consells per organitzar uns viatges familiars segurs i lliures d'estrès.

Els beneficis de viatjar amb nens
Article

Els beneficis de viatjar amb nens

Viatjar, ja sigui a l'altra part del món o a la ciutat del costat de casa, aporta als nens grans beneficis per a desenvolupar-se social i emocionalment, i els genera una nova actitud davant la vida i cap als altres. Així que, ja saps on aniràs les properes vacances?

Sis consells per evitar que els teus fills es maregin al viatjar
Article

Sis consells per evitar que els teus fills es maregin al viatjar

Viatjar és, molt sovint, sinònim de mareig per als més petits. Ja sigui al cotxe, en vaixell o en avió, existeixen maneres d’evitar o reduir que els nens es maregin. T’expliquem com.

Jet lag o desfasament horari: com reduir els seus efectes en nens
Article

Jet lag o desfasament horari: com reduir els seus efectes en nens

El jet lag, o síndrome de desfasament horari, és un trastorn transitori que patim quan viatgem en avió a través de diverses zones horàries. Quins efectes té en la salut dels més petits, i com evitar-los?