Skip to main content
Nen africà en el seu poble

Quins són els principals factors de risc ambiental en la salut dels nens?

Nen africà en el seu poble

En primer lloc, necessitem tenir en compte que existeixen diferències entre els perills ambientals i els factors de risc. Un perill ambiental és un terme qualitatiu que expressa la capacitat d'un agent ambiental de danyar la salut d'una persona. Mentre que un factor de risc és qualsevol tret, característica o exposició d'una persona que augmenta la seva probabilitat de sofrir una malaltia o lesió.

 

Entre els factors de risc podem trobar diferents tipus: els tradicionals (relacionats amb la pobresa i l'absència de desenvolupament) i els moderns (lligats a un desenvolupament ràpid sense considerar la salut ni l'ambient i a un consum insostenible dels recursos naturals). En les últimes dècades a causa de la globalització, els excessos i els avanços tecnològics podem trobar també els denominats factors emergents.

 

Factors de risc ambiental als quals es troben exposats els nens

  • Habitatges inadequats. L'habitatge és un component fonamental de la qualitat de vida, ja que ens protegeix contra els riscos per a la salut derivats del medi ambient físic i social. Les males condicions d'habitabilitat exposen als nens a seriosos riscos per a la seva salut lligada íntimament amb la pobresa i la inequitat.

  • Accés a l'aigua segura i sanejament. L'aigua segura és la que s'utilitza per a beure, cuinar i per a la higiene personal. Actualment, ens trobem amb dos tipus de dificultats d'accés: l'escassetat i la qualitat o dèficit de sanejament que repercuteixen en la salut dels nens i nenes. La falta d'accés a l'aigua segura produeix un augment de malalties i infeccions tant per falta d'higiene (no accés) com per la contaminació (aigua no segura).

  • Contaminació de l'aire. Segons l'OMS, la contaminació de l'aire és el risc més important per a la salut actualment, el 91% de la població mundial respira aire de mala qualitat. Els contaminants de l'aire són variats i poden trobar-se tant a l'interior (tabac, floridura, monòxid de carboni per combustió, materials de construcció, aerosols, mobiliari, etc.) com en l'exterior. Cal tenir en compte que el soroll també és un contaminant físic de l'aire que afecta la nostra salut.

  • Falta d'innocuïtat dels aliments. Els aliments insalubres generen un cercle viciós de malaltia i malnutrició que afecta encara més els més vulnerables. Les malalties transmeses pels aliments són generalment de caràcter infecciós o tòxic i són causades per bacteris, virus, paràsits o substàncies químiques que penetren en l'organisme a través de l'aigua o els aliments contaminats.

  • Exposició a substàncies químiques. Tant des de la seva gestació com durant el seu desenvolupament i creixement, els nens s'exposen als productes químics produïts i introduïts en l'ambient per l'activitat humana amb greus efectes en la seva salut.

  • Metalls pesants. L'exposició al plom o al mercuri produeix alteracions en el neurodesenvolupament i contamina l'aire, sòl, aigua i aliments. Sent els nens i embarassades els més vulnerables a la seva exposició pels efectes nocius en la salut.

  • Impacte del canvi climàtic en la salut. Les conseqüències del canvi climàtic es tradueixen en impactes econòmics, ambientals, socials i en la salut. L'abús dels combustibles fòssils, l'emissió de gasos contaminants…, Augmenta l'escalfament global, afavorint les temperatures extremes i l'augment de les catàstrofes naturals; amb efectes directes sobre la salut dels nens.

  • Treball infantil és una violació directa dels drets fonamentals, que perjudica el desenvolupament dels nens i nenes afectant tant de manera física com psicològica. Els treballs infantils són freqüents en ambients d'extrema pobresa, on les condicions laborals són perilloses i insalubres.

  • Lesions no intencionades (per accidents de trànsit, ofegaments, cremades o caigudes), és una de les 3 causes de mort o discapacitat més freqüents i són evitables. La millor prevenció és la supervisió per un adult responsable o tenir accés a serveis de prevenció i salut, però en moltes ocasions els més pobres no reben aquesta supervisió i corren major risc.

 

Conclusions

Malgrat els avanços realitzats en les últimes dècades per a protegir l'ambient on els nens/as creixen, encara són nombrosos llocs en el món que continuen sofrint les conseqüències de la degradació ambiental. Les inequitats socials, el consum desmesurat i la inadequada utilització dels recursos naturals generen un cercle viciós a través del qual es perpetua la pobresa i impedeix aconseguir un món sostenible per a tots. Els nens estan exposats a riscos que van més enllà de la supervivència, deterioren el seu desenvolupament psíquic i social.

 

Els nens, nenes i adolescents reuneixen les condicions indispensables per a adquirir coneixements i participar en activitats relacionades amb la cura de l'ambient, s'apassionen amb la preservació del planeta i se senten atrets pels fenòmens naturals. Prevenir l'exposició a riscos ambientals és l'única solució sostenible perquè nens, nenes i adolescents creixin en plenitud, aconsegueixin el benestar en el si familiar, siguin membres contributius de la societat i puguin complir els seus somnis.

 

Els adults som els responsables de protegir-los de les amenaces ambientals per a assegurar la seva salut i benestar per als d'aquí i ara i per a les futures generacions.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  29/04/2024 Última modificació:  29/04/2024
medi ambient · contaminació · canvi climàtic
Unitat de salut mediambiental maternoinfantil
Unitat de salut mediambiental maternoinfantil
Veure més
La unitat centra el seu treball en l'assistència a pacients amb necessitats relacionades amb la salut mediambiental, formació de professionals, divulgació i recerca. Unitat de salut mediambiental maternoinfantil
13è Informe FAROS: L'ambient i el seu impacte en la salut matern infantil: a què ens enfrontem? Una crida a la reflexió i a la sensibilització.

Continguts relacionats

La influència de l’entorn en l’asma infantil
Article

La influència de l’entorn en l’asma infantil

És alarmant constatar que el nombre d’afectats per asma s’ha quadruplicat en només dues dècades, un període de temps tan curt que, des del punt de vista científic, fa inviable qualsevol altra justificació més enllà de la influència que el medi ambient exerceix en els gens. Què podem fer per aturar-ho?

 

Què podem fer per viure en una casa més saludable
Article

Què podem fer per viure en una casa més saludable

En el cas dels nens, especialment els més petits, el temps que passen en la llar és rellevant i podem garantir un aire més sa amb hàbits senzills i eficaços.

Ciutats: efectes de l'exposició ambiental en la salut infantil
Article

Ciutats: efectes de l'exposició ambiental en la salut infantil

Actualment, la majoria de les persones i nens viuen en ciutats, però, en moltes d’elles, una planificació del sòl i el transport urbans que dista molt de ser òptima comporta la contaminació d’aire, soroll, l’efecte illa de calor i la manca de zones verdes, la qual cosa és perjudicial per a la salut.

Contaminants més habituals en l’aigua
Article

Contaminants més habituals en l’aigua

En països de renda alta, com és Espanya o Europa, la seguretat microbiològica està garantida pels processos de tractament i desinfecció, i les infeccions transmeses a través de l'aigua són pràcticament inexistents.

Activitats relacionades