Skip to main content

Impacte del canvi climàtic en l'activitat física

Familia practicando deporte en la calle

 

Aquest article parla sobre l'impacte del canvi climàtic en l'activitat física. El canvi climàtic té repercussions en les condicions dels entorns i els recursos que usem per a la pràctica d'alguns tipus d'esports o activitats.

Canvi global del clima de la Terra

El canvi climàtic és un canvi global del clima de la terra que es manifesta a través de canvis de la temperatura de l'atmosfera, dels patrons de les pluges i dels fenòmens meteorològics causats principalment per les activitats humanes, sobretot per l’alliberament de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera. Tots aquests efectes es tradueixen en impactes econòmics, ambientals, polítics, socials i en la salut humana.

En el cas de la salut, els impactes poden ser directes i indirectes, vinculats amb les malalties relacionades amb la calor, els canvis en els patrons de malalties, l'empitjorament de la qualitat de l'aire i l'augment dels problemes de salut mental relacionats amb els fenòmens meteorològics extrems. Aquests impactes també poden afectar la pràctica de l’activitat física.

A nivell de l'activitat física, les condicions climàtiques poden influir de manera important en com destinem el nostre temps a les hores de son, a l'activitat física i en tenir un comportament sedentari. La distribució d’aquests tres comportaments durant el nostre dia té impactes en la nostra salut. Una manca d'activitat física, un son insuficient o un comportament sedentari s'associen amb mals resultats a la nostra salut.

Presència de climes extrems

Alguns estudis han mostrat com amb la presència de climes extrems les persones tendim a ser menys actives i més sedentàries, és a dir passem més temps assegudes, veient la televisió o usant pantalles. També s'ha evidenciat que els impactes del canvi climàtic estaven relacionats amb una participació menor en activitats físiques en els nens i una menor participació en els esports durant les onades de calor. En el cas dels adults, s'ha comprovat que són més sedentaris quan les pluges són més intenses o les temperatures són més baixes i són menys actius quan les temperatures són extremes o quan hi ha més pluges o més velocitat del vent.

El canvi climàtic també influeix en com fem servir els entorns per a la pràctica de l'activitat física de manera segura i accessible. Els fenòmens meteorològics extrems, com ara onades de calor, inundacions, incendis forestals o huracans, tenen el potencial de crear entorns insegurs per a la pràctica d'exercici físic o esport, els desplaçaments actius o les activitats a l'aire lliure.

Per exemple:

  • La calor radiant pot elevar de manera important i insegura les superfícies com l'asfalt, el formigó o el metall.
  • La pluja redueix la qualitat de les superfícies i la visibilitat.
  • El vent redueix l'estabilitat i augmenta els objectes i les deixalles a les superfícies, amb risc de contusions.
  • Els incendis augmenten la pol·lució de l'aire.

 Gent practicant esport al carrer en grup

Entorns a l'aire lliure

Aquests entorns insegurs o en què tenim poc control també poden augmentar el risc de lesions. A més, es pot veure afectat l'accés a entorns a l'aire lliure o a les instal·lacions esportives després d'algun esdeveniment climàtic extrem, com pot ser després d'una inundació o el pas d'un huracà, o davant de tancaments d'espais naturals com a mesura de prevenció d'incendis forestals.

També es pot veure afectada la planificació dels horaris de les activitats i la programació dels esdeveniments esportius. Per exemple, als jocs olímpics de Tòquio de 2020 l'organització es va veure obligada a canviar els horaris dels partits de tennis a causa de les altes temperatures generades per una onada de calor i el cop de calor que va patir una de les participants jugant un partit. O en el cas del futbol, el reglament s’ha vist modificat implementant-se les pauses obligatòries d'hidratació a les dues meitats del partit davant la presència de condicions de calor extrema, amb l'objectiu de salvaguardar la salut i el rendiment dels futbolistes.

Els esdeveniments climàtics extrems també poden afectar el confort i la comoditat dels nostres entorns per dormir. Quan les temperatures nocturnes augmenten, com quan es presenten onades de calor freqüents o en el cas de les zones urbanes on s'exacerba l'efecte conegut com a illa de calor urbana, els patrons del son es poden alterar afectant el nostre descans.

Increment en les temperatures globals

Un son insuficient o poc reparador pot influir de manera negativa en la pràctica de l'activitat física, afectant la recuperació física i mental després de l'exercici, facilitant l'aparició de fatiga i cansament de manera precoç o disminuint la nostra capacitat per a la presa de decisions durant la pràctica esportiva. El son insuficient també pot elevar el risc de tenir una lesió o dificultar la correcta assimilació de les càrregues d'entrenament.

El clima també té un impacte en com regulem la nostra temperatura corporal, tant en repòs com quan fem activitat física. Les condicions climàtiques extremes, principalment el fred i la calor, engeguen una sèrie de respostes del cos que poden afectar de forma negativa la nostra salut i rendiment.

El canvi climàtic està produint un increment en les temperatures globals, afavorint onades de calor més freqüents i perllongades. En aquests escenaris, les persones que practiquen exercici físic tenen més risc de patir malalties relacionades amb la calor principalment en activitats a l'aire lliure. L'estrès tèrmic generat per la calor produeix canvis a nivell del sistema nerviós, cardiovascular i muscular. També es produeix una pèrdua excessiva d'aigua corporal per la suor, afectant els mecanismes de refredament del nostre cos, cosa que augmenta més aquest estrès tèrmic, afavorint el desenvolupament de deshidratació, rampes musculars, fatiga i la conseqüent afectació del rendiment. També pot afectar la salut, amb el risc de presentar-se cops de calor, que poden ser potencialment perillosos, especialment en poblacions vulnerables com els ancians, nens o persones amb certes malalties.

El fred extrem

En cas contrari, durant el fred extrem, les persones que practiquen exercici físic estan en risc de presentar problemes que van des de la hipotèrmia a la congelació.

El canvi climàtic té repercussions en les condicions dels entorns i els recursos que fem servir per a la pràctica d’alguns tipus d’esports o activitats. Per exemple, en el cas dels esports d'hivern, com ara l'esquí i el surf de neu, són particularment vulnerables als impactes del canvi climàtic. La disminució de les nevades i les temporades més curtes d'hivern poden provocar el tancament de les estacions d'esquí i afectar els mitjans de subsistència d'aquest tipus d'activitats. En el cas de les sequeres i la manca de pluges, es pot veure limitat l'accés a esports que es practiquen a rius, llacs o cossos d'aigua, així com la limitació o restricció d'aquest recurs per farcir piscines. També l'augment del nivell del mar pot afectar les instal·lacions esportives ubicades en les zones costaneres i els canvis en les condicions meteorològiques marines poden afectar esports com el surf o la vela.

El canvi climàtic pot exacerbar la contaminació de l'aire, cosa que porta a una mala qualitat de l'aire a moltes zones urbanes. Els nivells més alts de contaminació de l'aire poden afectar la salut respiratòria i limitar la pràctica d'activitat física a l'aire lliure.

Impacte psicològic en les persones

Finalment, la vivència d'un fenomen extrem derivat del canvi climàtic com els incendis, les inundacions o els huracans poden tenir un gran impacte psicològic en les persones i en les comunitats. Aquests esdeveniments poden produir por, ansietat i estrès que poden afectar la salut i el benestar mental, així com la motivació i la participació en activitats físiques.

Hem vist com el canvi climàtic pot afectar de manera negativa la manera com practiquem l'activitat física i de forma secundària la nostra salut i benestar. És fonamental conscienciar totes les persones sobre el canvi climàtic i els seus impactes.

És important fer un abordatge des d'un enfocament que treballi les accions individuals, les polítiques públiques i les estratègies educatives. A més, és fonamental promoure les pràctiques esportives sostenibles, crear entorns resilients i afavorir accions que ens ajudin a mitigar i limitar aquestes repercussions.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  14/07/2023 Última modificació:  07/11/2023
activitat física · canvi climàtic
David Domínguez Alatorre
David Domínguez Alatorre
Veure més
Especialista en Medicina de l'Educació Física i de l'Esport. Especialista en Medicina Interna. David Domínguez Alatorre

Continguts relacionats

Els nens són més vulnerables a patir problemes de salut a conseqüència dels factors ambientals
Article

Els nens són més vulnerables a patir problemes de salut a conseqüència dels factors ambientals

En els factors ambientals trobem, a part de les variacions del clima, els contaminants de l'aire, les substàncies químiques, el soroll, els pesticides, el trànsit, entre altres. Els efectes que aquesta exposició als contaminants i factors ambientals tenen en la salut, queden reflectits en aquest article, sent els nens els qui patiran en major mesura les seves conseqüències.

Efectes de les onades de calor en els infants. Què es pot fer a les escoles?
Article

Efectes de les onades de calor en els infants. Què es pot fer a les escoles?

Efectes del canvi climàtic a les escoles: onades de calor perjudiquen la salut i l'aprenentatge. Solucions inclouen vegetació i climatització adequada.

Ciutats: efectes de l'exposició ambiental en la salut infantil
Article

Ciutats: efectes de l'exposició ambiental en la salut infantil

Actualment, la majoria de les persones i nens viuen en ciutats, però, en moltes d’elles, una planificació del sòl i el transport urbans que dista molt de ser òptima comporta la contaminació d’aire, soroll, l’efecte illa de calor i la manca de zones verdes, la qual cosa és perjudicial per a la salut.

Ecoansietat, la preocupació excessiva dels joves i nens davant el canvi climàtic
Article

Ecoansietat, la preocupació excessiva dels joves i nens davant el canvi climàtic

L’Acadèmia Americana de Psicologia descriu l’ecoansietat com el temor crònic a patir un cataclisme ambiental que es produeix a l’observar l’impacte del canvi climàtic sobre la Terra.

Activitats relacionades