Skip to main content
Malsons en nens, es poden evitar?

Malsons en nens, es poden evitar?

Malsons en nens, es poden evitar?

Un somni o, el seu relat, és el record d'activitat mental present durant el son. Més del 50% del somnis presenten un contingut relacionat amb experiències del dia previ. Els somnis presenten una elevada intensitat emocional i en l’actualitat encara es desconeix quina és la seva funció tot i que se’ls hi atribueixen funcions necessàries per a un adequat funcionament del nostre organisme. 

Els malsons, un subgrup específic de somnis que es produeixen durant una fase concreta del son anomenada REM (Rapid Eye Movement), presenten una intensa càrrega emocional negativa (por, angoixa). Els son REM és més freqüent durant la segona meitat del període de son i, per tant, els malsons són més prevalents durant aquest moment. Tot i que és normal que els nens tinguin malsons de tant en tant, hem d’entendre que la seva presència és fisiològica (normal) i, a dia d’avui, ni existeix evidència suficient com per a relacionar-los amb els despertars nocturns (tot i que òbviament, alguns d’ells poden despertar-nos). 

Per altre banda, no hem de confondre els malsons fisiològics (normals) d’alguns tipus de parasòmnies (alteracions del comportament o fenòmens anormals que es produeixen durant el son) com són els terrors nocturns o el trastorn de malsons que poden requerir d’intervenció facultativa. 

Els terrors nocturns són episodis recurrents de despertar brusc amb terror que, generalment, s'inicia amb crits de pànic. Durant cada episodi, existeix una por intensa, signes anomenats autonòmics (dilatació pupil·lar, taquicardia, respiració accelerada i sudoració) i una insensibilitat relativa del nen/a als esforços de tercers per a consolar-lo. Els terrors nocturns no es produeixen durant la fase REM (per tant, no tenen perquè produir-se durant la segona meitat del període de son), són més freqüents durant la infantesa que en l’adolescència i l’infant no acostuma a recordar-ne el seu contingut (per tant, no serà capaç d’evocar-los). 

El trastorn de malsons presenta somnis disfòrics (tristos, irritables o angoixants) perllongats i repetits, que es presenten durant la segona meitat del període principal de son i d’una temàtica relativa a l’evitació d'amenaces contra la vida, la seguretat o la integritat física que es recorden en vigília i causen malestar o deteriorament del funcionament de l’infant. Al despertar-se d'aquests somnis, el subjecte ràpidament s'orienta i està alerta.

Finalment, alguns malsons podrien produir-se com a resposta d’algun esdeveniment més traumàtic per l’infant, en aquest cas, i si es produeixen en un context de malestar emocional durant la vigília i afecta el seu funcionament diari, caldria consultar al seu pediatra.

Es poden evitar els malsons?

D’aquesta pregunta podríem realitzar-ne una segona: Cal evitar els malsons? Actualment no en tenim cap evidència perquè no en sabem ni perquè ni com es produeixen. No obstant, com dèiem abans, si els malsons del teu fill/a et preocupen, els pares poden contribuir a que els seus fills tinguin un somni el més agradable possible. Quan els nens es desperten per un malson, les imatges del somni encara estan fresques i poden semblar reals, així que és natural que se sentin espantats i alterats i que cridin als seus pares perquè els consolin. 

No es coneixen els mecanismes que provoquen l’aparició dels malsons i la majoria d’ells ocorren sense cap raó que coneixem, encara que podria existir alguna relació entre ells i alguna situació que estigui vivint el nen com pot ser una mudança, un canvi d’escola, tensions familiars, o inclús si unes hores abans de dormir l’infant han presenciat escenes violentes a la televisió o a l’hora de llegir determinats contes.

Com ajudar-los a aconseguir un son més saludable?

Els pares/mares poden ajudar als seus fills/es a dormir més relaxadament. Per aconseguir-ho els nens haurien de...

  • Tenir un horari regular per anar a dormir i aixecar-se els set dies de la setmana.
  • Seguir una rutina estable i relaxant quan arriba l’hora d’anar-se’n al llit que els ajudi a estar més tranquils/tranquil·les i a sentir-se més segurs/segures. Aquesta rutina pot incloure banyar-se, rebre carícies, llegir amb el pare/mare, parlar sobre coses agradables, etc.
  • Tenir una habitació acollidora i confortable (tenir un adequat coixí i matalàs), on puguin sentir-se en pau i relaxats. Així mateix, l’habitació hauria d’estar adequadament aïllada de sorolls i sense llums (evitar-ne la presència de dispositius electrònics).
  • Evitar veure la televisió abans d’anar a dormir o llegir contes que els hi puguin fer por. En general, es pot recomanar que s’eviti la realització de qualsevol activitat que el/la pugui activar en excés.
  • Recordar en el nen/a que els malsons no són reals, que només són somnis i que, per tant, no ens poden fer mal.

Els malsons fisiològics (normals) del teu fill/a no t’han de preocupar, no obstant, si et preocupen, hi ha una tècnica que pots utilitzar per a reduir-ne la seva freqüència (veure punt 5).

Què fer si el teu fill/a té malsons?

  1. Tranquil·litza’l/a i fes-li sentir que estàs al seu costat. La teva presència i el fet de mostrar tranquil•litat ajudarà al teu fill/a a sentir-se segur/a i protegit/da. Un cop l’hagis tranquil·litzat/da, torna a la teva habitació.
  2. Explica-li el que passa. Parla amb el teu fill/a perquè comprengui que ha tingut un malson, que no és real i que no passa res.
  3. Consola’l. Mostra al teu fill/a que entens que estigui espantat/da i diga-li que tenir por és normal.
  4. Ajuda el teu fill a tornar a dormir. Donant-li afecte i consol l’ajudaràs a tranquil·litzar-se. Perquè pugui agafar el son de nou pots donar-li el seu peluix favorit, tapar-lo amb una manta o col·locar-li un coixí.
  5. Escolta’l amb interès. No cal parlar massa sobre el malson a altes hores de la nit, només cal que ajudis al teu fill/a perquè se senti tranquil/a, segur/a i protegit/da, i així pugui tornar a adormir-se. Però és possible que al matí, el teu fill vulgui explicar amb més detall el malson de la nit anterior. Demana-li al teu fill/a que dibuixi el malson i que a sota del dibuix pugui dibuixar-ne un altre de com voldria ell/a que fos (una nova versió més desitjada del seu malson). Alguns estudis han demostrat una reducció dels malsons si el teu fill/a repeteix diàriament, i durant dues setmanes, el mateix dibuix del seu “malson versionat”.

La majoria dels nens només tenen malsons de tant en tant, i és una cosa normal que no ha de perquè preocupar. L’únic que cal en aquests casos és que els pares/mares els tranquil·litzin i els donin la seguretat que necessiten. Si els malsons impedeixen que el nen dormi suficient o si estan acompanyats d’altres problemes emocionals o de comportament, consulta-ho amb el teu pediatre.

Aquesta informació és de caràcter divulgatiu i no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu professional de referència.
Publicació:  21/11/2011 Última modificació:  06/11/2023
malsons · son

Continguts relacionats

Els nadons i els nens no han de dormir amb llum
Article

Els nadons i els nens no han de dormir amb llum

Molts pares deixen un llum encès a l'habitació del nadó per reduir la seva "por" a la foscor. Es tracta d'un costum innecessari que, a més, pot afectar la seva salut.

Principals trastorns de son en els nens i com tractar-los
Article

Principals trastorns de son en els nens i com tractar-los

Els trastorns del son inclouen dificultats per dormir, somnolència excessiva o conductes anormals durant el son. Coneixes els principals trastorns de son en els nens i com tractar-los?

Son i esport: Com afecta el descans al rendiment esportiu?
Article

Son i esport: Com afecta el descans al rendiment esportiu?

Dormim per descansar i el que observem, quan no ho fem, és que ens esgotem més ràpidament. Els humans dormim unes vuit hores al dia, cosa que representa una tercera part del dia.

Jet lag o desfasament horari: com reduir els seus efectes en nens
Article

Jet lag o desfasament horari: com reduir els seus efectes en nens

El jet lag, o síndrome de desfasament horari, és un trastorn transitori que patim quan viatgem en avió a través de diverses zones horàries. Quins efectes té en la salut dels més petits, i com evitar-los?

Activitats relacionades